Akvaarium klassis - üks võimalikest projektidest selles õppetsüklis.

Akvaarium on terviklik elukooslus, mida rajades ja uurides õpivad lapsed tundma veetaimede ja -loomade eluvajadusi.

Mõned õpilased võivad ka kodus otsustada akvaariumi pidamise kasuks. Kuna akvaariumi eest tuleb pidevalt hoolt kanda, õpetab see vaatlusoskust ja annab juurde püsivust ning vastutustunnet.

Omandatavad põhitõed:

Vesi on elupaigaks paljudele elusorganismidele.
Veeloomade ja taimede vahel valitsevad kindlad omavahelised seosed.
Kui tingimused akvaariumis muutuvad, võivad mõned elusorganismid hukkuda
.

Normaalseks elutegevuseks vajavad organismid kindlat temperatuuri, sellepärast tuleb seda akvaariumis pidevalt jälgida. Samuti on tähtis vees lahustunud hapniku hulk. Akvaariumi asukoht ei tohi olla ei liiga valges ega liiga pimedas paigas, muidu järgneb veetaimede liigne vohamine või hapnikupuudus. Soovitav on kasutada ka õhustajat .

Akvaariumis ei tohi olla liiga palju kalu. Kalade hulk sõltub akvaariumi suurusest. Muidu tekib üleasustuse tõttu liikidevaheline konkurents, milles nõrgemad kalad hukkuvad. Tähtis on ka teada, millised liikidevahelised suhted valitsevad akvaariumis.

Millest alustada?

Et koguda eelteadmisi akvaariumi rajamiseks, on vaja tutvuda kirjandusega ja külastada zookauplust.
Akvaarium
Haug
Lepamaim
Koger
Ogalik
Kuldkala
Alustada tuleb akvaariumi kujundamisest elukeskkonnaks. Võib teha jooniseid ja kavandeid ja otsustada lõplik kivide, taimede ja vee paigutamine.
Kalade ja veeasukate valik.
Tuleb sisse seada akvaariumi hooldamise graafik:

Mida uurida?

Lastele võiks anda erinevaid vaatlusülesandeid akvaariumi juures. Vaatluste tulemused peaksid lapsed esitama kirjalikult, lisades ka jooniseid.