INTERVJUU KάSIMUSED

1. Intervjueeritava nimi ja amet. ………………………………………………………

……………………………...............................................................................................

2. Mida te oma tφφkohal teete? (Milles teie tφφ seisneb?)

…………………………………………………………………………............................

………………………………………………………………………….............................

3. Kas tφφtate όksinda vυi teete meeskonnatφφd?

…………………………………………………………………………..........……………

4. Missuguseid teadmisi ja oskusi vajate oma tφφs?

………………………………………………………………………….............................

…………………………………………………………………………..............................

………………………………………………………………………….............................

5. Kas olete osalenud viimasel ajal kursustel vυi omandanud muul viisil uusi teadmisi ja oskusi?

……………………………………………………………………………..........................

……………………………………………………………………………..........................

6. Mida teie tφφ teile annab?

………………………………………………………………………………………...........

7. Kuidas teie tφφst on kasu teistele inimestele ja όhiskonnale?

………………………………………………………………………………………...........

8. Missugused on selle tφφ head ja halvad kόljed?

………………………………………………………………………………………...........

9. Kus olete oma elu jooksul veel tφφtanud?

………………………………………………………………………………........................

10. Miks vahetasite tφφkohta? …………………………………………………..............

…………………………………….......................................................................................

11. Missuguste koolis υpetatavate υppeainete hea tundmine tuleb teie tφφ juures kasuks?

………………………………………………………………………………………............

12. Kuidas tulete oma tφφόlesannetega toime?

………………………………………………………………………………………...........

13. Missugune on teie tφφkeskkond?

………………………………………………………………………………………...........

14. Missuguseid ohte teie tφφ sisaldab?

……………………………………………………………………………….......................

………………………………….……………………………………………......................

Intervjueerija:                                                          Kuupδev: