Järvede tekkimine

Arvatavasti oled kuulnud kaugetest jääaegadest. Eestis oli viimane jääaeg umbes 10 000 a tagasi. Eesti järved on pärit peamiselt sellest ajast. Võib õigusega öelda, et Eesti järved on teinud jää. Jää lükkas  olemasolevad lohud maapinnas veel suuremaks ja kuhjas vee teele takistusi. Jää sulades tekkis palju vett, mis pidi kuhugi kogunema. jarv6.jpg (8413 bytes)
  Selline võis olla Eestimaa umbes 10000                            aastat tagasi

Tänu sellele ongi Eesti ja Soome väga järverohked maad. Soomes arvatakse olevat umbes 10 000 järve, Eestis ligikaudu 1200. Jää oli kõige võimsam Põhja-Euroopas, sellepärast on siin ka kõige suuremad järved. Soome kõige suurem järv Saima ja Eesti kõige suurem järv Peipsi on Euroopas suuruselt vastavalt kolmas ja neljas.

Kirjelda, millises paigas saab järv tekkida! ..............................................................................

........................................................................................................................................................

Kuidas võib järvenõgu tekkida? .................................................................................................

........................................................................................................................................................

Kas ka mere taandumisel saab järv tekkida? Kui jah, siis kuidas? ......................................

........................................................................................................................................................

Kuidas inimene järvi "juurde teeb"? ...........................................................................................

Milleks inimene tehisjärvi kasutab? .............................................................................................

Kus tekivad soolajärved? Miks just seal? ...................................................................................

..........................................................................................................................................................

Vaata Eesti kaardilt, kus paiknevad suurem osa Eestimaa järvedest!

.........................................................................................................................................................

Kus on suured alad, kus pole ühtegi järve? Miks? ....................................................................

Miks võivad järved vahel hävida? ...............................................................................................

Mõnikord tekib ühte kohta palju järvi. Kuidas nimetatakse koos paiknevat järvede kogumit?

.........................................................................................................................................................