SILP, SILBITAMINE.

1. Koosta neist silpidest sõnad. Kirjuta sõnad silbivahega.

ka na
ka ra
mu la
ke ru
vi ja
ma li
ka ba
tu si
ru
............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

Mitu silpi on sõnades? Neis sõnades on ............................... silpi.

2. Silbita sõnad.

käsi

kisa

kole

regi

male

kä-si

..................

..................

..................

..................

lõvi

saba

süsi

köha

tuba

..................

..................

..................

..................

..................