EESTI RAHVAMÄNGE

KAHEKSANURGAMÄNG
(Kärla)

Paberile joonistatakse "kaheksanurk". Mängija võtab seitse uba (nuppu) ja peab need ajama seitsmele nurgale, nii et kaheksas nurk jääb tühjaks. Ajamiseks asetatakse uba ühele nurgale ja lükatakse ta siis joont mööda soovitavale vastasolevale nurgale. Järgmiste ubade ajamist tuleb alati alustada vabast nurgast. Liikuda võib alati ainult neid jooni mööda, millistel mõlemad nurgad on vabad; kunagi aga ei tohi alustada sealt nurgast, kus juba uba ees on.
Mängus saab kergesti täis neli nurka, ka viis-kuus nurka, kuid seitsmendasse on raske ajada. Ka see on võimalik.

 

VESKIMÄNG
(Valjala)

Mängijaid on kaks. Kumbki mängija võtab endale üheksa "meest" (nuppu) ja mõlemad hakkavad kordamööda oma mehi ükshaaval paberile joonistatud ringidele asetama. Kumbki mängija püüab oma mehi ühel joonel olevale kolmele ringile asetada, teine aga peab oma mehe ettepanemisega seda takistama. Õnnestub ühel mängijal siiski kolm meest ühele joonele asetada, on tal õigus üks teise mängija mees mängust ära võtta.
On mehed kõik peale asetatud, hakatakse vaheldumisi oma mehi tühjadele ringidele lükkama, püüdes neid samal ajal kolmekaupa ritta saada. Igakordsel kolme mehe rittasaamisel on õigus üks vastase mees mängust ära võtta. Mängitakse, kuni ühel mängijal mehed lõpevad.

A. Kalamees. Eesti rahvamänge. - Tallinn: EESTI RAAMAT, 1973. - Lk. 120-122.