Dumas „Kolm musketäri“ I

 

 1. Kirjelda d´Artagnani teose algul.
 2. Mis olid kolm kingitust, mis d´Artagnani isa pojale teele kaasa andis?
 3. Iseloomusta kolme musketäri.
 4. Kes oli härra de Treville?
 5. Mis oli d´Artagnani ja kolme musketäri deviisiks?
 6. Kes olid kuninga musketäride igipõlised vaenlased ja kellele nad allusid?
 7. Mis seisukoht oli kuningal duellide suhtes?
 8. Iseloomusta pudukaupmees Bonacieux´d.
 9. Miks võttis d´Artagnan koos sõpradega ette reisi Inglismaale?
 10. Miks otsustas Buckinghami hertsog Prantsusmaale sõja kuulutada?
 11. Kuidas õnnestus d´Artagnanil mileediga tutvuda?
 12. Miks tahtis mileedi d´Artagnani tappa? Kuidas? (3 juhtumit)
 13. Kuidas ajasid d´Artagnan ja tema sõbrad korda oma varustusasjad?
 14. Mis dokumendi võttis Athos mileedilt ära Punase Tuvimajakese kõrtsis?
 15. Kuidas, kelle abiga õnnestus mileedil vangistusest Inglismaal põgeneda?
 16. Kes ja kuidas oli süüdi Constance Bonacieux´ mõrvas?
 17. Kuidas suri mileedi?
 18. Mis sai teose lõpus d´Artagnanist ja kolmest musketärist?

 

Dumas „Kolm musketäri“ II

 1. Mis maakonnast oli d´Artagnan pärit?
 2. Kuidas tutvus d´Artagnan kolme musketäriga?
 3. Kes oli romaanis kirjeldatud sündmuste ajal Prantsusmaa kuningas?
 4. Kelle allüüriliseks oli d´Artagnan?
 5. Mida käskis kardinal mileedil kuninganna teemantripatsitega teha?
 6. Mis juhtus teekonnal Inglismaale Athosega? Milles teda süüdistati? Kuhu ta taandus?
 7. Mille või kelle küüsist päästis d´Artagnan Aramise, kui too oli teekonnal Inglismaale maha jäänud?
 8. Missugune hirmus saladus sidus Athost ja mileedit?
 9. Missuguse kardinalilt saadud ülesande viis mileedi oma viimasel reisil Inglismaale edukalt lõpule?
 10. Mida kujutas endast hiirelõks XVII sajandil?
 11. Kelleks pidas d´Artagnan hilisõhtusel Pariisi tänaval Buckinghami hertsogit?
 12. Mis jäi alles neljale sõbrale Buckinghami poolt kingitud hobustest?
 13. Miks hakkas Aramis musketäriks, mitte ei saanud temast vaimulikku, nagu ta oli ise soovinud?
 14. Kuhu läksid musketärid sõja ajal nõu pidama, et mileedi eest end ohutuna tunda?
 15. Kes läks Londonisse Buckinghami hertsogit mileedi eest hoiatama?
 16. Mis mälestused olid mileedil Lille´i timukaga?
 17. Mis paberi andis d´Artagnan kardinalile armuandmiskäsuks?