Parandusõpe 4.klassile

Õppeaasta: 2005/2006 2.veerand

Õpetaja: Tea Eller

Nädalas tunde: 3

Kasutatavad õpikud: K.Sunts “Eesti keele tööraamat 4.klassile” 2.osa Kirjastus “Studium” 2004

K. Kaasik, B. Balčytis  Matemaatika õpik IV kl-le. Avita 1998

 

Aeg

Problemaatiliste oskuste arendamine

Kinnistatavad reeglid/mõisted

Psüühiliste funktsioonide arendamine

Sotsiaalsete oskuste arendamine

Nädalatundide liigitus

31.10-4.11

Arvutamine kirjalikult 10000 piires

 

 

Lugemistekst

Tegijanimi. Kaashäälikuühend

Kirjalikul arvutamisel on esmatähtis kirjutise õige paigutus.

Laenamise reeglid.

Ruumiline taju Keskendumine

 

 

 

 

 

Tunni reeglid on täitmiseks kõigile

Matem.

 

Töö tekstiga

 

Muu arendus

 

 

7.11-11.11

Kirjalik liitmine. Probleemülesanded

 

 

Lugemistekst “Koer”

 

Kirjalikul arvutamisel on esmatähtis kirjutise õige paigutus.

Võrdlustabeli koostamine

 

Mõtlemisoskuse arendamine.

 

Võrdlemine

 

 

 

 

Koera ja inimese käitumise analüüs

Matem.

 

Töö tekstiga

 

Muu arendus

 

14.11-18.11

Kirjalik korrutamine

 

 

Lugemistekst “Elu ilma koerata”

 

 

 

Korrutustabeli kasutamine

 

Kavastamine

Mälu

 

 

Võrdlemine

 

 

Lemmiklooma pidamise reeglid

Matem

 

Töö tekstiga

 

Muu arendus

 

21.11-25.11

Lugemistekst “Poes”. Töö kassatšekkidega

 

Mäng “Fitz”

 

Algandmete valik ülesande lahendamiseks

Arvutusoskus.

 

Ruumilise taju arendamine

 

Matem.

 

Töö tekstiga

 

Muu arendus

28.11-2.12

Ristkülik ja ruut. Ümbermõõt

 

 

Lugemistekst “Koera kaelarihm”

 

 

Tähelepanu, keskendumine

 

Arutlusoskus

 

Matem.

 

Töö tekstiga

 

Muu arendus

 

5.12-9.12

Pindala.

Lugemistekst “Kuidas metsarahvas talvel elab”

 

Mäng “Fitz”

 

 

Töö sõnavaraga

 

 

Ruumilise taju arendamine

 

Matem.

 

Töö tekstiga

Muu arendus

 

12.12-16.12

Pindala ja ümbermõõt. Ristkülik ja ruut

 

 

SUDOKU

Ühikud, kujutlus pindala ja ruumala joonistamisel.

Ruumiline mõtlemine, ruumi taju

 

Mälu ja loogika. Orienteerumine paberil.

 

Matem.

Töö tekstiga

Muu arendus

19.12-23.12

Kell. Ajaühikud. Kiirus

 

“Suusad”

 

 

Tegevuskava koostamine, plaani joonistamine

Orienteerumine ajas

 

Orienteerumine ruumis

 

Matem.

Töö tekstiga

Muu arendus