Eesti keele õpe välismaal elavale õpilasele riikliku õppekava kohaselt
Miksikese koduõpetaja teenus pakub süsteemset eesti keele õpet [17-10]
Võistlused
Arengukoostöö Programmi projekti võistluste auhinnasaajad on teada! Peagi uued võistlused! [21-10]
Võistluses "Loodusvarad" võitsid osalejate hulgast loosiga Miksikese meened janerik19, Ploom ja kooser. Viktoriinis "Taastuvad ja taastumatud loodusvarad" võitsid 5-eurosed kinkekaardid mark2008 ja triinuliisutriinu. Palume võitjatel kirjutada aadressil kristiina@miksike.ee.
11.10-25.11 on avatud "Viktoriinivabrik" projekti võistlused jalgpalli ja tähtpäevade kohta! [18-10]
Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna haridusliku lõimumise programmi kaasrahastatud projekti "Viktoriinivabrik" raames koostasid projektis osalevad ÕPILASED kaks viktoriini. Osalemiseks tuleb Miksikesse sisse logida, vajutada pealehel "Viktoriinid" ning vajutada viktoriini järel "Osale viktoriinis". Vastamiseks on aega 60 minutit. Abimaterjale võib kasutada. Võistluses saab osaleda individuaalselt. Parimatele auhinnad! Osale Sinagi!
Uued võistlused Keele- ja Teadusmiksis ning Minu Miksikeses! Tunnistused lisatud! [06-10]
7. novembrini on avatud uued võistlused rahvakalendri tähtpäevade, mõistatuste ja jäätmekäitluse kohta. Osale Sinagi!
2016/2017. õa VÕISTUMIKSI võistluste I ETAPP on avatud 28. veebruarini! [03-10]
Alates 3. okt on Minu Miksikeses avatud Võistumiksi võistluste I etapp. Võistlused on avatud 1.-9. klassile. Kokku on selle aasta I etapis 103 võistlustööd. Osaleda saab indiv ja klassiti. Parimatele auhinnad! Rohkem infot leiad siit !
"Viktoriinivabriku" projekti töötuba Tartus! [02-10]
30.09 - 02.10 toimus Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna haridusliku lõimumise programmi kaasrahastatud projekti "Viktoriinivabrik" töötuba (fotod).
Pranglimine
Pranglimise I etapp on Staatiline kolmevõistlus 1 [18-10]
Oskajad 10. oktoober – 4. november kella 17.00-ni (Liitmine, korrutamine (sprint), võrdlemine); Suured 17. oktoober – 11. november kella 17.00-ni  (Lahutamine (täisarvudega, sprint), korrutamine (naturaalarvudega), võrdlemine); Sirgujad 7. november – 25. november kella 17.00-ni (Liitmine, lahutamine, võrdlemine).
Onkontid
Uued onkontid [15-10]
Oktoobris on lisandunud 3. ja 8. klassi matemaatika onkontid.
Onkontides osalemise auhind [14-10]
Miksike loosib kord kuus välja 10-eurot, kõigi nende õpetajate vahel, kelle õpilased on selleks ajaks osa võtnud vähemalt ühest online kontrolltööst. Septembrikuus osalejatest naeratas loosiõnn Märjamaa Gümnaasiumi õpetajale Leili Mikkusele. Õnnitleme!
Teated
Uurimistöö pranglimisest! [04-04]
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilane Helis Ojala tegi uurimistöö pranglimisest . Pranglijad, tutvuge teiegi!
Tellimine - aet@miksike.ee - 56900661   Hinnakiri.   Miksikese pranglimise mobiiliäpp Lae alla Miksikese pranglimise äpp! mobiiliäpp! Haridusest (ootame koolidelt uudiseid) Uuring: noori huvitav info on neile kättesaadav ja piisav, arenguruumi on mugavuse ja kiiruse osas [21-10]
Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna asejuhataja Ardo Rohtla sõnul näitavad tulemused, et tähtis pole mitte ainult sisu, vaid samavõrd oluline on ka info edastamise viis. „Noorteinfo teenuse arendamisel peame lähtuma noorte vajadustest ja info tarbimise harjumustest,“ märkis Rohtla. „Senisest rohkem tuleb pakkuda infot ka proaktiivselt, et jõuda nende noorteni, kes ei oska või soovi infot aktiivselt otsida, või mille vajadusest nad ei pruugi ise teadlikud olla. Seetõttu on oluline arendada ka vahetut infotööd noorsootöötajate kaasabil noortele võimalikult lähedal, näiteks koolis ja noortekeskuses.“ Ta lisas, et küsitlusele vastanud noored tegid ka ise ettepanekuid, mida või kuidas arendada. „Näiteks sündmuste info paremaks edastamiseks pakutakse välja mobiilirakenduse loomist, mis edastaks noortele teavet asukohapõhiselt ehk neile lähedal olevate noortekeskuste, huviringide ja muude noorteürituste kohta. Killustatud info soovitatakse koondada terviklikesse lahendustesse.“

Suitsuprii Klassi ennetusprogrammis alustab 840 klassi [20-10]
Tervise Arengu Instituudi ennetusprogrammis Suitsuprii Klass osaleb sel aastal 840 klassi kokku 13 729 õpilasega üle Eesti. Eelmisel aastal osales ennetusprogrammis 911 klassi, neist suitsupriina püsis 84 protsenti. „Õpilaste tubakast eemale hoidmiseks ei kasutata Suitsuprii Klassi programmis hirmutamist ega järelevalvet, vaid soovitavat käitumisviisi ehk tunnustatakse mittesuitsetamist," selgitas Tervise Arengu Instituudi spetsialist Minni Saapar. "Programmil on ka sotsiaalne mõõde – soovime rõhutada osalejate isiklikku vastutust ja tõsta klasside ühtekuuluvustunnet võimaldades neil koos ühise eesmärgi nimel tegutseda." Ennetusprogrammis osalevad 4.-9. klasside õpilased. „Ühiselt allkirjastatakse klassi leping, millega iga õpilane lubab jääda vähemalt kogu programmi perioodil, oktoobrist märtsini, tubakavabaks. Lisaks suitsetamisele ei tohi tarbida ka muid suitsuvabasid tubakatooteid ega teha vesipiipu või e-sigaretti," selgitas Saapar. Minu Miksikese kirjeldus Tellimise info 2016/2017. õppeaastal [15-10]
Minu Miksikese ja/või pranglimise eest saavad tasuda nii omavalitsused, koolid kui üksikkasutajad. Paketid on koolile/kasutajale avatud alates tellimise päevast kuni 1. septembrini 2017 . Koolitusinfo Miksikese koolituste hinnakiri 2016/17 [01-10]
  Miksikese kontor - Tel: 7422550 info@miksike.ee Miksikese kontori aadress: Oa 33-3, Tartu, 51008, Eesti