Eesti keele õpe välismaal elavale õpilasele riikliku õppekava kohaselt
Miksikese Koduõpetaja erakool (õppekava nr 164037) pakub süsteemset eesti keele õpet! [13-03]
Õpe on suunatud eelkõige nendele lastele, kes soovivad tagasi pöörduda Eestimaale ning jätkata haridusteed Eesti koolis. Kontakt: kristiina@miksike.ee / tel 5226193.
Võistlused
Uued võistlused Keele- ja Teadusmiksis ning Minu Miksikeses! [14-03]
Kuni 17. aprillini on avatud uued võistlused kevade, lillede ja looduse kohta! Osale Sinagi!
2016/2017. õa VÕISTUMIKSI võistluste II ETAPP algab 6. aprillil! [13-03]
Võistlused on avatud 1.-9. klassile. Kokku on selle aasta I etapis 103 võistlustööd. Osaleda saab indiv ja klassiti. Parimatele auhinnad! Rohkem infot leiad siit !
Tutvu Arengukoostöö Programmi projekti "Maailmaharidus põhikooli tundides" raames loodud õppematerjalide komplektiga! [17-02]
KOMPLEKTIS  käsitletakse erinevaid maailmahariduse teemasid ning lähtutakse riiklikust õppekavast. Komplekti teemad on seotud teiste ainekavade ja läbivate teemadega. Autoriks on Ülle Säälik  ja retsensendiks Reet Pudan. Palume komplektiga tutvuda ning seda ka oma töös kasutada!
Muusikaviktoriin 4. klassile on lõppenud! Tunnistused lisatud! [06-02]
Täname kõiki osalejaid ja õpetajaid! Viktoriinis osales 106 õpilast. Loosiga sai 5-eurose kinkekaardi maikova .
Pranglimine
PRANGLIMISE FINAAL- 30 märtsil algusega 12.30 [05-03]
Pranglimise finaal toimub 30. märtsil Kilingi-Nõmme gümnaasiumis. Edasipääsenute nimekirjad ja ajakava leiate Pranglimise lehelt. 
Onkontid
Onkontides osalemise auhind [22-03]
Miksike loosib kord kuus välja 10-eurot kõigi nende õpetajate vahel, kelle õpilased on selleks ajaks osa võtnud vähemalt ühest online kontrolltööst. Veebruaris võitis Kadri Vilsoo Kohila gümnaasiumist.
Uued onkontid [21-02]
Veebruaris lisandusid 7. ja 8. klassi matemaatika onkontid.
Tutvu silbitamise programmiga, mida saab ka nutitelefonis kasutada! [25-10]
Kaido Nikkolo on loonud SILBITAMISE programmi ja palub kõigil seda testida. Programm aitab paremini silbitamise reegleid ja liitsõnu mõista. Programmis ei pea silbitama ainult ühte sõna korraga, "copy-paste" saab teha korraga kuni 5000 kirjamärgiga. Programmi võib levitada, aga mitte muudetud kujul! Html-faili saab vajadusel ka telefoni salvestada ja seal avada (5 KB). Tagasiside:  hyljes@gmail.com  
Tellimine - aet@miksike.ee - 56900661   Hinnakiri.   Miksikese pranglimise mobiiliäpp Lae alla Miksikese pranglimise äpp! mobiiliäpp! Haridusest (ootame koolidelt uudiseid) Kes märkab ja toetab õpetajat? [24-03]
Viimase aasta jooksul olen märganud üha enam sõnavõtte, artikleid ja mõtteavaldusi, mis väljendavad muret meie õpetajate pärast. Usun, et nende arv ei ole selle aja jooksul plahvatuslikult kasvanud. Pigem on muutunud teemad, millele ühiskonnas tähelepanu pööratakse. Kuigi võib öelda, et eestlastele ongi muretsemine omane, paneb mure väljendamise sagedus siiski uurima, mis selle taga täpsemalt on. Muret tuntakse õpetaja kõrge keskmise vanuse ning noorte vähese huvi pärast õpetajaameti vastu. Õpetaja palga ja ameti maine pärast. Pinge ja töökoormuse pärast. Üldhariduskooli õpetaja Maigi Varusk kirjutas oma Õpetajate Lehe arvamusartiklis (03.03.2016), et kõige eelneva juures on rahast ja rikkusest olulisem vaimne tervis. Artikli autor toob välja, et viimane võib olla põhjus, miks noor õpetaja on väljasurev liik.

Üldpädevuste arengu toetamine esimestes klassides – alus laste heaolule ning akadeemiliste oskuste arengule [23-03]
See, missuguste teadmiste, oskuste ja uskumustega õpilane kooli alustab, on muidugi tähtis. Erinevad uuringud on näidanud, et kooliteed alustava lapse oskused matemaatikas ja lugemises ennustavad tema toimetulekut nii neis kui ka muudes valdkondades olulisel määral. Tuntud on see Matthew efektina – tugevamad saavad tugevamaks ja nõrgemad jäävad neist üha enam oma oskustes maha. Ka Eestis läbi viidud uuringutes on selline tendents ilmnenud, seda nii matemaatikas kui ka lugemises. Aga…  see on ikkagi tendents, mitte üheselt tõsikindel põhjuslik seos. Uuringud on korrelatiivsed, arengut mõjutavad väga erinevad, nii lapse kui keskkonnaga seotud tegurid. Mõned uuringud on näidanud ka vastupidist – nimelt seda, et rohkem paranevad just nende õpilaste oskused, kes alustanud kehvemate oskustega. Tulemust on põhjendatud edukalt individualiseeritud õppega, mis on jõukohane, kuid samas piisavalt pingutamist nõudev iga üksiku õpilase jaoks. Minu Miksikese kirjeldus Tellimise info 2016/2017. õppeaastal [15-10]
Minu Miksikese ja/või pranglimise eest saavad tasuda nii omavalitsused, koolid kui üksikkasutajad. Paketid on koolile/kasutajale avatud alates tellimise päevast kuni 1. septembrini 2017 . Koolitusinfo Miksikese koolituste hinnakiri 2016/17 [01-10]
  Miksikese kontor - Tel: 7422550 info@miksike.ee Miksikese kontori aadress: Oa 33-3, Tartu, 51008, Eesti