Eesti keele õpe välismaal elavale õpilasele riikliku õppekava kohaselt
Miksikese Koduõpetaja erakool (õppekava nr 164037) pakub süsteemset eesti keele õpet! [04-04]
Õpe on suunatud eelkõige nendele lastele, kes soovivad tagasi pöörduda Eestimaale ning jätkata haridusteed Eesti koolis. Kontakt: kristiina@miksike.ee / tel 5226193.
Võistlused
Uued võistlused Keele- ja Teadusmiksis ning Minu Miksikeses! Tunnistused lisatud! [20-04]
Kuni 18. maini on avatud uued võistlused emadepäeva, keemiliste elementide ja murdesõnade kohta! Osale Sinagi!
Algas 2016/2017. õa VÕISTUMIKSI võistluste II ETAPP, milles saab osaleda 3. maini! [06-04]
II etapis toimub igas klassis üks online-kontrolltöö, milles saab osaleda ainult ühe korra. Võistlused on avatud 1.-9. klassile. Parimatele auhinnad! Rohkem infot leiad siit !
Tutvu Arengukoostöö Programmi projekti "Maailmaharidus põhikooli tundides" raames loodud õppematerjalide komplektiga! [17-02]
KOMPLEKTIS  käsitletakse erinevaid maailmahariduse teemasid ning lähtutakse riiklikust õppekavast. Komplekti teemad on seotud teiste ainekavade ja läbivate teemadega. Autoriks on Ülle Säälik  ja retsensendiks Reet Pudan. Palume komplektiga tutvuda ning seda ka oma töös kasutada!
Pranglimine
PRANGLIMISE FINAAL- 30. märtsil algusega 12.30 [31-03]
Pranglimise Eesti MV 2017 tulemused. Pranglimise rahvusvaheline finaal toimub 29. aprillil Kaunases.   
Onkontid
Onkontides osalemise auhind [22-03]
Miksike loosib kord kuus välja 10-eurot kõigi nende õpetajate vahel, kelle õpilased on selleks ajaks osa võtnud vähemalt ühest online kontrolltööst. Veebruaris võitis Kadri Vilsoo Kohila gümnaasiumist.
Uued onkontid [21-02]
Veebruaris lisandusid 7. ja 8. klassi matemaatika onkontid.
Tutvu silbitamise programmiga, mida saab ka nutitelefonis kasutada! [25-10]
Kaido Nikkolo on loonud SILBITAMISE programmi ja palub kõigil seda testida. Programm aitab paremini silbitamise reegleid ja liitsõnu mõista. Programmis ei pea silbitama ainult ühte sõna korraga, "copy-paste" saab teha korraga kuni 5000 kirjamärgiga. Programmi võib levitada, aga mitte muudetud kujul! Html-faili saab vajadusel ka telefoni salvestada ja seal avada (5 KB). Tagasiside:  hyljes@gmail.com  
Tellimine - aet@miksike.ee - 56900661   Hinnakiri.   Miksikese pranglimise mobiiliäpp Lae alla Miksikese pranglimise äpp! mobiiliäpp! Haridusest (ootame koolidelt uudiseid) Kui üks kool omadega rappa läheb… [28-04]
siis lõpeb see suure tõenäosusega sellega, et lapsed ütlevad: „Õpetaja, teeme seda veel! See oli äge!” Just selliste emotsioonidega sõitis Riia eesti kooli seltskond 31. märtsi õhtupoolikul Riiga tagasi, sest hariv ja huvitav päev Niedrāju-Pilkase rabas oli lõppenud. Kuigi me lootsime, et märtsi lõpus on ilm kevadiselt soe, siis mida lähemale Eestile jõudsime (Niedrāju-Pilkas raba on Ikla piiripunktist umbes 30 km kaugusel), seda lumisemaks kõik läks. Imestust võisime välja lugeda ka meie giidi Kristapsi silmist, kuid oma mõnusa suhtumisega meelitas ta bussist välja ka skeptilised 8. klassi poisid-tüdrukud. Seejärel jagasime 5.‒8. klassi õpilased gruppidesse ja selgitasime, mida me neilt ootame. Iga grupp sai tööjuhised, pliiatsi, alusmapi, töölehed (inglise keel, matemaatika), mõõdulindi ja eelnevalt (matemaatikaõpetaja abikaasa) ettevalmistatud puupulga, millega tuli puude kõrgust mõõta. Kõige põnevamad asjad ‒ neoonrohelised räätsad ‒ andis meile giid.

Eesti õpetajakoolitus areneb õiges suunas [27-04]
12. aprillil tutvustati HTM-i Tallinna esinduses õpetajakoolituse ja kasvatusteaduse õppekavade rahvusvahelise kvaliteedihindamise tulemusi. Rahvusvaheline hindamiskomisjon leidis, et Tallinna ja Tartu ülikooli õpetajakoolituse ja kasvatusteaduse õppekavad on tugevad ning õppetöö korraldatud paindlikult. Õppekavad vastavad Eesti ühiskonna vajadustele, neil on tugev kontseptuaalne alus ja selged eesmärgid, milles on arvestatud nii tänapäevaseid rahvusvahelisi arengusuundi kui ka haridussüsteemi hetkevajadusi. Eksperdid kiitsid õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavade puhul ka tänapäevaste õppemeetodite kasutamist ja väga head praktikakorraldust. Positiivse poole pealt toodi välja ka sisukas koostöö õpetajate, õpetajate ühenduste, koolide ja teiste tööandjatega nii õppekavade arendamisel kui ka õppetöö läbiviimisel. Minu Miksikese kirjeldus Tellimise info 2016/2017. õppeaastal [15-10]
Minu Miksikese ja/või pranglimise eest saavad tasuda nii omavalitsused, koolid kui üksikkasutajad. Paketid on koolile/kasutajale avatud alates tellimise päevast kuni 1. septembrini 2017 . Koolitusinfo Miksikese koolituste hinnakiri 2016/17 [01-10]
  Miksikese kontor - Tel: 7422550 info@miksike.ee Miksikese kontori aadress: Oa 33-3, Tartu, 51008, Eesti