Tähtpäevad ja õnnitlused
  Täna on Eesti taasiseseisvumispäev !
Eesti keele õpe välismaal elavale õpilasele riikliku õppekava kohaselt
Miksikese Koduõpetaja erakool (õppekava nr 164037) pakub süsteemset eesti keele õpet! [01-08]
Õpe on suunatud eelkõige nendele lastele, kes soovivad tagasi pöörduda Eestimaale ning jätkata haridusteed Eesti koolis. Kontakt: kristiina@miksike.ee / tel 5226193.
Võistlused
Suvised võistlused Keele- ja Teadusmiksis ning Minu Miksikeses! Tunnistused lisatud! [01-08]
Kuni 1. septembrini on avatud uued võistlused looduse, suve ja metsloomade kohta! Osale Sinagi!
Kooliaasta lõputööd [01-06]
Minu Miksikese paketi võitis  Audentese Erakooli 7.a klass 5-eurose auhinna võitsid: Madis Konsa Võsu koolist, Norman Saar Rakvere gümnaasiumist, Robin Hansen Tartu Kivilinna Koolist, Jako Puusepp Märjamaa Gümnaasiumist, Andreas Hallika Paide Valla Lasteaed-Koolist  ja Markus Müür Muuga-Laekvere Koolist.  Võitjatel palun kirjutada aet@miksike.ee 
Võistumiks 2016/2017 on lõppenud! Auhinnasaajad teada! Tunnistused lisatud! [08-05]
Kokku osales Võistumiksi võistlustel 2407 osalejat ja võistlustöid oli kokku 103!
Tutvu Arengukoostöö Programmi projekti "Maailmaharidus põhikooli tundides" raames loodud õppematerjalide komplektiga! [17-02]
KOMPLEKTIS  käsitletakse erinevaid maailmahariduse teemasid ning lähtutakse riiklikust õppekavast. Komplekti teemad on seotud teiste ainekavade ja läbivate teemadega. Autoriks on Ülle Säälik  ja retsensendiks Reet Pudan. Palume komplektiga tutvuda ning seda ka oma töös kasutada!
Muusikaviktoriin 4. klassile on lõppenud! Tunnistused lisatud! [06-02]
Täname kõiki osalejaid ja õpetajaid! Viktoriinis osales 106 õpilast. Loosiga sai 5-eurose kinkekaardi maikova .
Onkontid
Onkontid 2016-2017 õppeaastal [08-06]
Minu Miksikeses oli üleval 811 onkonti, mida tehti õppeaasta jooksul 96 529 korda. Keskmiselt sooritas iga tööd 119 õpilast. Kõige rohkem tehti 3. klassi loodusõpetuse onkonti "Loomad" - 562 sooritust.
Tutvu silbitamise programmiga, mida saab ka nutitelefonis kasutada! [25-10]
Kaido Nikkolo on loonud SILBITAMISE programmi ja palub kõigil seda testida. Programm aitab paremini silbitamise reegleid ja liitsõnu mõista. Programmis ei pea silbitama ainult ühte sõna korraga, "copy-paste" saab teha korraga kuni 5000 kirjamärgiga. Programmi võib levitada, aga mitte muudetud kujul! Html-faili saab vajadusel ka telefoni salvestada ja seal avada (5 KB). Tagasiside:  hyljes@gmail.com  
Tellimine - aet@miksike.ee - 56900661   Hinnakiri.   Miksikese pranglimise mobiiliäpp Lae alla Miksikese pranglimise äpp! mobiiliäpp! Haridusest (ootame koolidelt uudiseid) Haridusasutused peavad jääma poliitiliselt neutraalseks [18-08]
Haridus- ja Teadusministeerium, Õiguskantsleri Kantselei ja Eesti Noorteühenduste Liit avaldasid täna põhimõtted, millest koolid ja poliitikud saavad lähtuda, et tagada haridusasutuste neutraalsus KOV valimiste eel ja ajal. Tänavu saavad esmakordselt valimistest osa võtta ka 16- ja 17-aastased noored, mis paneb nii üldhariduskoolidele kui ka kutseõppeasutustele suurema vastutuse aktiivselt kaitsta kooli poliitilist neutraalsust. Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul tuleb kõikidel hariduse ja poliitika osapooltel silmas pidada, et kooli neutraalsuse ja autonoomia kaitseks poliitiline agitatsioon sinna ei sobi. „Maailmavaadete ning poliitika üle arutlemine on koolis igati teretulnud, kui see on kooskõlas õppekava ning neutraalsuse põhimõttega. Samas peab aktiivse valimiskampaania ajal hoolega silmas pidama, et teadlikult või kogemata ei jõuaks poliitiline reklaam kooli kanalitesse, tundidesse ja muudesse tegevustesse.

Noored Kooli 11. lend anti koolijuhtidele üle [17-08]
Koolijuhtidele anti üle Noored Kooli värskeim lend. Järgmise kahe aasta jooksul töötavad osalejad õpetajatena ja läbivad Noored Kooli intensiivse koolitusprogrammi. 11. lennule andsid julgustavad sõnad kaasa ka haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja TLÜ teadusprorektor Katrin Niglas. “11. lend on hämmastavalt mitmekesine ja motiveeritud,” rõõmustab Noored Kooli kommunikatsiooni- ja parterlussuhete juht Mattias Malk. “Nende hulgas leidub teiste seas ökoloogiadoktor, Türgi päritolu endine leitnant ning noorsootöö, ajakirjanduse, kultuuriteaduse ja näitekunsti taustaga osalejaid. Õpetama lähevad nad koolidesse üle Eesti. Sealhulgas on koolid Narvas, Kohtla-Järvel, Jõhvis, Sinimäel ja Võrus, aga ka Tallinnas ja Tartus. Kõiki osalejaid ühendab aga soov anda endast parim, et ühel päeval saaks iga laps Eestis väga hea hariduse." Minu Miksikese kirjeldus Tellimise info 2016/2017. õppeaastal [15-10]
Minu Miksikese ja/või pranglimise eest saavad tasuda nii omavalitsused, koolid kui üksikkasutajad. Paketid on koolile/kasutajale avatud alates tellimise päevast kuni 1. septembrini 2017 . Koolitusinfo Miksikese koolituste hinnakiri 2016/17 [01-10]
  Miksikese kontor - Tel: 7422550 info@miksike.ee Miksikese kontori aadress: Oa 33-3, Tartu, 51008, Eesti