ÜRGAEG I
Seda aega, kui inimene juba päris inimese moodi välja nägema hakkas, kutsutakse esiajaks ehk ürgajaks.
Vaata neid pilte ja kujuta ette, missugune võis olla elu sellel ajal.
Kirjuta kummagi pildi alla viis lauset.

2-2-5-1.jpg (85652 bytes)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Tule saamine oli ürgajal suur kunst. Loomad igal juhul ei osanud seda.
Tuli pakkus kaitset külma eest ja oli hea vahend röövloomade eemale hirmutamiseks.

ÜLESANNE.
Kas sa tead, kuidas tuld saadi? Kriipsuta allpool olevatest variantidest õiged vastused alla, aga need mis ei sobi, tõmba maha.

TÕMBASID TIKKU.
TÕMBASID VANAAEGSEID TIKKE.
KASUTASID VÕLUJÕUDU.
VALASID VETT MAMMUTI KIHVADELE, KUNI NEED PÕLEMA LÄKSID.
LÕID KAHTE TULEKIVI OMAVAHEL KOKKU.
OSTSID POEST.
TEKITASID ELEKTRISÜSTEEMIS LÜHISE.
OOTASID KUNI PIKNE MÕNE PUU PÕLEMA PANI.
HÕÕRUSID PUUPULKI ÜKSTEISE VASTU, KUNI TEKKIS SÄDE JA LEEK.