Erinevad maakaardid

     Kaarte on väga mitmesuguseid. 

     Kui kaarte lugeda, hakkab kaart sinuga kõnelema ja õpetab sulle maailma kohta palju huvitavat.  

     Kuidas saada teada, millise kaardiga on tegu?

     Mille poolest need
kaardid on sarnased
ja mille poolest erinevad üksteisest?

     Kaardi nurgas asub kaardi legend.  
     Legend näitab, mida tähendavad kaardil olevad värvused ja leppemärgid.      
     Legendi leppemärgid on kokkuleppelised. Igaüks meist võib oma kaardi teha ja sellele põnevaid leppemärke välja mõelda.

     Värvuste ja leppemärkidega tähistatakse kaartidel erinevaid asju. 
   Eriti tähtis on see, kuidas kaardil olevaid objekte näidata  ja piiritleda. 

Kaardil näidatakse: 
1. Jõgesid - voolusuunas. 
2. Linnu - punktidena. 
3. Poolsaari ja lahtesid -  
    kolmest küljest piiritletuna.