KIRJALIK JAGAMINE JÄÄGIGA

1. Tee proovimise teel kindlaks, mitu korda jagaja mahub 
jagatavasse! Arvuta peast!

20 : 7 = .......... , jääk ..........
40 : 6 = .......... , jääk ..........
38 : 4 = .......... , jääk ..........
60 : 9 = .......... , jääk ..........

2. Arvuta jääk! Tehted teosta vihikus.

186 : 23 
458 : 58
340 : 54
385 : 65
266 : 47
250 : 43
156 : 48
278 : 62
346 : 54

3. Arvuta peast!

(40 + 25) : 5 + 7 + 30 = ..........
(35 + 65) : 2 + 30 = ..........
60 + 20 : 4 = ..........
(15 + 35) + 45 : 5 = .......... 


4. Teosta tehted vihikus. Kontroll: lahuta kõige suuremast jagatisest ülejäänud vastuste summa. Kas said 1 110? 

4 527 : 9 = ..........
9 270 : 3 = ..........
1 218 : 3 = ..........
8 568 : 8 = .......... 
                   1 110

5. Nuputa!

6. Kuningas lubas oma tütardele uued riided õmmelda. Kaupmehe käest toodi 156 m riiet. Ühe peokleidi õmblemiseks kulus 15 m. Mitu kleiti said kuningatütred? Tehted teosta vihikus.