Keda valida ja millepärast?

Milliseid võimuesindajaid ühes riigis üldse vaja võiks minna?
Maailmas on palju erineva riigikorraldusega riike.
Mõnedes riikides on nii seaduste tegemine kui ka nende täideviimine ning juhtimine üheainsa inimese või partei käes. Teistel inimestel pole õigust sekkuda riigi seaduste tegemisse ega juhtimisse.
Sellise riigikorraldusega riiki nimetatakse autokraatlikuks riigiks.
Teistes riikides on riigi juhtimine ja seaduste tegemine korraldatud demokraatlikult.
Riigi kodanikel on õigus valida oma kandidaate seaduseloojate ja riigi juhtijate hulka.
Demokraatlikus riigis kehtib seega rahvavõim.

Kuidas on korraldatud võim demokraatlikus Eesti Vabariigis?
Arutame, millised võimuesindajad on meie riigis?

SEADUSANDLIK VÕIM - RIIGIKOGU
Selleks, et elu ühes riigis edeneks, peavad olemas olema seadused.
Demokraatlikus riigis nagu Eesti Vabariik võtab seadusi vastu Riigikogu, kuhu kuulub 101 liiget erinevatest parteidest ja üksikkandidaatide hulgast.
Riigikogu liikmed on valitud rahva poolt - seega esindab Riigikogu kogu rahva tahet.
Kui vanalt võib kandideerida Riigikogusse?Kas lapsed saavad kandideerida?
Noori ei lubata Riigikokku enne kui nad saavad 21.aastaseks.
Kes veel ei saa Riigikogusse kandideerida?

Ka riigikogu ei saa läbi ilma juhita. Riigikogu liikmed valivad juhi endi hulgast.
Riigikogu esimehe ehk spiikeri ülesanne on juhtida Riigikogu istungeid.

Riigikogu ülesanne on valida ka Riigipea - Eesti Vabariigi president.
Presidendiks valitakse neid kes on üle 40.a.vanad.
Milliseid piiranguid seavad seadused veel EV presidendiks valimisel?

TÄIDESAATEV VÕIM
Et riiki seaduste järgi juhtida, on vaja valitsust.
Kas valijad saavad valitsust valida?

Eesti valitsust juhib peaminister.
Ettepaneku valitsuse moodustamiseks peaministri kandidaadile teeb president.
Peaministrikandidaat teeb mitmetele poliitikutele ja teadlastele ettepaneku osaleda tema valitsuse töös ministritena.
Peaministrikandidaat esitab Riigikogule ka oma valitsuse tegevuskava.
Kui Riigikogu kiidab heaks peaministri kandidaadi tegevuskava ja tema poolt valitud ministrid, kinnitab president peaministri ametisse.
Peaministri valitsuskabinetti kuuluvad ministrid.
Iga ministri juhtida on üks osa riigi elust - haridusminister jälgib, et haridusasjad laabuks, välisminister ajab riigi välisasju jne.
Valitsus lähtub riigiasjade juhtimisel riigis kehtivatest seadustest.
Kui valitsus juhib riiki halvasti, on Riigikogu liikmetel õigus avaldada valitsusele umbusaldust.
Kui umbusalduse avaldamine läbi läheb, peab peaminister koos valitsusega tagasi astuma ja president määrab uue peaministrikandidaadi.

KOHTUVÕIM
Mida tehakse riigis siis, kui keegi rikub seadusi?
Kohtute ülesanne on mõista kõigi üle riigis õigust riigis kehtivate seaduste järgi.
Kohtutel pole endal õigust seadusi muuta.

Tuleb välja, et lapsed on veel liiga noored, et kandideerida Riigikogusse või saada presidendiks.
Kuidas saaksid lapsed osaleda päris valimistel?
Millist tööd saaks teha valimismeeskond?