Eesti ajaloo kronoloogia AjalooetapidAjalooetapid

eLehedeLehed

   
  Eesti II aastatuhande alguseni

Eesti ala vabanes lõplikult mandrijääst 11–13 tuhande aasta eest. Vanimad jäljed inimasustuse olemasolust Eesti alal pärinevad mesoliitikumist (VIII–IV a-tuh. e. Kr.). Vanimaks teadaolevaks asulapaigaks Eestis on Sindi lähedal Pärnu jõe ääres paiknev Pulli asula, mis pärineb VIII aastatuhande keskpaigast e. Kr.

1030 – Jaroslav Targa väed vallutasid Tarbatu (Tartu) linnuse ning Kagu-Eesti. Tartut mainiti esmakordselt kirjasõnas (Jurvev).

1061 – eestlased vallutasid venelastelt Tarbatu linnuse tagasi

1154 – Eesti (Astlanda) ja Tallinna (Kolõvan) esmakordne mainimine araabia geograafi al-Idrisi maailmakaardil

1202 – paavst Innocentius III kuulutas Vana-Liivimaa (Maarjamaa) ristiusku pööramiseks ristisõja, asutati Mõõgavendade Ordu

 

eLehed

   
TagasiAjalooetapideLehed