Ainulaadsete pinnavormide poolest on tuntud Karula ja Otepää ning Haanja kõrgustikud.

    Siinses maastikus torkavad silma peaaegu ideaalselt ümmarguse põhiplaaniga mäed, mida kutsutakse ka kupliteks ehk moreenküngasteks.    
     Künkliku pinnamoe kujunemisel oli ilmselt tähtis osa ulatuslikel "surnud jää" väljadel, mis jäid jääaja lõpul sealsele alale lebama ja pikkamööda sulades kujundasidki Lõuna-Eesti kõrgustikele omase kuppelmaastiku.Jääsulamisvesi valgus jääpankade vahelistesse orgudesse ja moodustas järved, jääpankadest väljasadenev kivimipuru, kruus ja liiv kuhjusid ja moodustasid künkad.

     Karula kõrgustiku keskosas on ülekaalus suured pinnavormid, mille suhteline kõrgus üle 25 meetri, äärealadel enamasti väikesed künkad - suhtelise kõrgusega 10 meetrit.

     Maapinna absoluutne kõrgus Karula kõrgustiku eri piirkondades on küllalt ühesugune: enamasti 120-130 m.

kuppel.jpg (37214 bytes)
Vaade Karula kõrgustikule

otep4.jpg (42920 bytes)
Vaade Otepää kõrgustikul asuvale Otepää linnamäele

     Otepää kõrgustik tõuseb ümbritsevatest tasastest aladest enam kui 100 meetri võrra kõrgemaks ja on väga vahelduva künkliku pinnamoega.
     Kõrgeim koht, metsaga kaetud Kuutse mägi, ulatub 217 meetrit ü.m.
     Üheks kõrgeimaks selles ümbruses on Harimägi ehk Leenardi mägi (212 m ü.m.), millel asunud vaatetorni kasutas astronoom Struwe.

Kõrgustiku mägedest loe: Eesti Loodus 1978, 11,12

      Haanja kõrgustik on Eesti kõige "mägisem" piirkond, mis ulatub üsna laialdasel alal 250 meetrit merepinnast kõrgemale. Siit leiame meie kõrgeimad mäed - Suure Munamäe ja Vällamäe.

     Põhja-Eestile on iseloomulikud moreentasandikud, mille jättis sulav jää. Siin-seal ulatuvad üle tasandiku vallseljakud ehk oosid, mis kuhjusid kivimiklibust liustikujää pragudes voolanud jõgede põhja.

2. Joonista Eesti pinnavormide kaardi legendi juurde absoluutsete kõrguste tähistamise skaala. Kõrgusevahemike tähistamiseks kasuta erinevaid värvitoone rohelisest pruunini.

3. Leia Eesti pinnavormide kaardilt Karula, Otepää ja Haanja kõrgustik.
    Värvi need kõrgustikud sobivate värvidega.