Kuidas elasid inimesed vanasti, möödunud sajandil ja praegu

Tuletame meelde juba ajalootunnis õpitut!

     Kaugema mineviku kohta saame teadmisi arheoloogia kaudu. Seda abistavad veel antropoloogia, geoloogia, etnograafia, keeleteadus.

1. Millega tegelevad eespool nimetatud teadused?
2. Milliseid erinevaid ajalooallikaid sa tead?

     Vanimad inimasustuse jäljed Eestimaal pärinevad ajast umbes 8000 a. eKr, mil esimesed küttijad ja kalastajad asustasid Pärnu jõe ääres Pulli küla. Seega   tegelesid esimeste asulate elanikud kalastamise, küttimise ja korilusega. Olles liikuva eluviisiga, elati ajutistes elamutes. Eesti ala esimesed inimesed elasid vaiadest või palkidest koonusekujulistes elamutes, mis meenutasid püstkoda. Mitu aastatuhat hiljem muutusid inimesed paikseks, hakates tegelema karjakasvatusega ja põlluharimisega. Sellega seoses tekkisid paiksed asulad koos nende juurde kuuluvate põllumaadega ja inimesed hakkasid ehitama maju palkidest ja kivist. Algselt rajasid inimesed oma asulaid järvede ja jõgede kallastele, kuna nii sai  lähiümbruses paremini liikuda, samuti oli vesi lähedal.
     Seoses varanduse kasvuga (vili, kariloomad, metalltööriistad jm) muutusid paljud külad kindlustatud asulateks. Kaitseks vaenlase eest rajati kindlused looduslikele küngastele. Neid nimetatakse linnamägedeks (Tartu, Otepää, Tallinn).

     Lääne-Eestis madalikule ehitati ringvalliga asulaid. Neid nimetatakse tänapäeval maalinnadeks (Valjala Saaremaal), mis olid eelkäijateks linnustele. Linnus oli esi-, vana- ja keskaegne kindlus, kuhu hädakorral võis varjule minna. Eestis on teada umbes 120 muinaslinnust. Muinasaja lõpuks on eestlaste rahvaarv tõusnud umbes 150 000-ni.


Valjala maalinn Saaremaal


Eesti 13. sajandi muinasmaakonnad

     Kaitseks välisohu eest liitusid väiksed kihelkonnad kaheksaks suuremaks muinasmaakonnaks: Virumaa, Rävala, Järvamaa, Harjumaa, Läänemaa, Saaremaa, Ugandi ja Sakala. Peale selle säilisid ka väikemaakonnad: Alempois, Nurmekund, Mõhu ja Vaiga.

3. Millised kohad valiti muinasajal elamiseks?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

4. Millised olid inimeste elamud?
...............................................................................................................................

5. Millele pidi elukoha valikul eriti tähelepanu pöörama?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................