MUUTUMATUD SÕNAD

SÕNAD

PÖÖRDSÕNAD
ehk
tegusõnad
ehk
verbid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÄÄNDSÕNAD

Käänduvad 14 käändes

1. nimisõnad
kes? mis?

2. omadussõnad
missugune?

3. arvsõnad
mitu? mitmes?

4. asesõnad
eelmiste
küsimused

 

 

 

 

 

MUUTUMATUD SÕNAD

Ei pöördu pööretes ega käändu 14 käändes.

1. sidesõnad - komata: ja, ning, ega, ehk, või, kui ka;
teised: sest, et, kuid, vaid, aga, siis, kui , kuigi, ent, ehkki, siiski, kuna, kuni, nagu, justkui, ometi, nii et, sellepärast et, siis kui, seni kui jt.

2. hüüdsõnad: ai, hei, uu-uu-uu, auh, kõtt, müts, hurraa, vaat, jah, ei, aitäh, kiss-kiss, kukkuu!, liiri-lõõri jt

3. määrsõnad määravad aega, kohta, viisi, hulka: täna, varsti, harva, siin, vaikselt, ilusti, hästi, natuke, väga, (astus) läbi, (võttis) vastu, (sõitis) tagasi, ära, koos, kaasa.
Mõned sõnad käänduvad 3 käändes: kõrvale, kõrval, kõrvalt; taha, taga, tagant; sinna, seal, seal; ette, ees, eest;

4. kaassõnad on nimisõnaga kaasas: (laua) all, läbi (vee), ümber (nurga), (pühade) eel, (nädal) otsa, (kooli) juurde jt