Absoluutne ja suhteline kõrgus


Maakera pind on ebatasane.
Ulatuslike tasandike kõrval kõrguvad mäestikud. Merepõhi asub kohati madalamal, kohati sügavamal. Maapinna ebatasasusi ning erinevaid kõrgusi tuleb kujutada ka maakaartidel.

Kaartide koostamisel võetakse aluseks maa-ala kõrgus merepinnast, s.o üldkõrgus e. absoluutne kõrgus, ookeanide ja merede pind on kõikjal ühesuguse tasemega.

Merepõhja ükskõik millise koha sügavust merepinnast nimetatakse üldsügavuseks ehk absoluutseks sügavuseks.

Abssuht.tif (116139 bytes) Absoluutne ja suhteline kõrgus.


Eestis on üldkõrguse mõõtmise aluseks Läänemere pind Kroonlinnas, suvel ja täiesti vaikse ilmaga.

Mis on üldkõrgus ja mis on selle mõõtmise aluseks?

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Mis võetakse Eestis üldkõrguse mõõtmise aluseks?

..................................................................

..................................................................

1mägi.jpg (33111 bytes)

Mäel võib mõõta nii absoluutset kui ka suhtelist kõrgust

Suhteline kõrgus e. relatiivne kõrgus näitab, kui palju asub üks punkt teisest kõrgemal.

Mis on suhteline kõrgus?

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................