Ekvatoriaalsete vihmametsade mullastik

Soojas ja niiskes ekvatoriaalses kliimas kujunevad vihmametsades välja punakaspruunid ehk ferraliitmullad. Ohtrast soojusest ja niiskusest tingituna on aineringe vihmametsades väga kiire. Iga surnud taimeosakese lagundavad kiiresti mikroorganismid, seened või termiidid. Orgaanilise aine lagunemisel tekkinud toitaineid jääb aga mulda suhteliselt vähe, kuna need omastatakse kohe kasvavate taimede poolt. Suur osa taimejäänuseid aga ei jõua veel õieti lagunema hakatagi, kui nad juba tugevate vihmadega jõgedesse uhutakse.

Kes või mis lagundavad vihmametsades suurema osa orgaanilisest ainest?

...................................................................................................................................................

Kuna temperatuurikõikumised on vihmametsades minimaalsed, toimub kivimite lagunemine siin peamiselt keemilise murenemise ehk porsumise mõjul.
Siinsetes lähtekivimites leidub palju raua- ja alumiiniumiühendeid, millest on tingitud ka siinsete muldade värvus ja nimetuski (ferrum tähendab ladina keeles rauda).

Vihmametsade muld

7muld.jpg (17360 bytes)

Pidevast kiirest aineringlusest tingituna (või sellest hoolimata) on vihmametsade mullad väheviljakad, kuna kiiresti lagunevast orgaanilisest ainest kasutavad teised organismid enamiku väärtuslikest toitainetest  ära enne, kui need mulda jõuavad.

7vulkaan.jpg (18498 bytes) Vihmametsade lopsaka taimestiku ja viljatute muldade vahel peitub omapärane vastuolu. Kui vihmametsad maha raiuda ning nende asemele rajada põllumaa, annab see maa rahuldavat saaki vaid mõne aasta jooksul ning edasi on need alad üsna kasutud.


Viljakamad on need mullad, mille lähtekivimimiks mineraalaineterikkamad vulkaanilise päritoluga kivimid. Vulkaaniliste alade piirkonnas on seal levivatest viljakamatest muldadest tingituna ka inimasustus hoopis tihedam kui tavaliselt metsikutes vihmametsades.


Vulkaanilistel aladel on mullad viljakad

Millest on tingitud ferralliitmuldade punakas värvus?

...................................................................................................................................................

Miks on ekvatoriaalsete vihmametsade muld enamasti väheviljakas?

...................................................................................................................................................