Hulknurkade sarnasus

VII. Maa-alade kaardistamine

1) Põllu pikkus plaanil mõõduga 1 : 500 on 7 cm. Leia põllu pikkus plaanil mõõduga 1 : 1000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kahe punkti vaheline kaugus kaardil mõõduga 1 : 50000 on 12 cm. Arvuta see kaugus looduses.