ARUTLEV KIRJAND

Pea meeles!

1. Arutlev kirjand koosneb nii nagu jutustav ja kirjeldav kirjandki

sissejuhatusest, teema arendusest ja lõpetusest.

2. Teema arendus koosneb lõikudest, igas lõigus on üks mõte ehk probleem.

3. Igal probleemil on kolm osa: väide ehk probleemi püstitus, tõestused

ehk analüüs ja järeldus.

 

Skeemina saaks arutleva kirjandi ülesehitust kujutada järgnevalt:

I. Sissejuhatus


II. Teema arendus

1. väide

tõestused

järeldus

2. väide

tõestused

järeldus

3. väide

tõestused

järeldus

.....
III. Lõpetus