Ohtlikud jäätmed koduses majapidamises

Igas kodus leidub ohtlikke jäätmeid. Alati peab meeles pidama, et neid ei tohi viia tavalisse prügikasti ega lasta ka otse kanalisatsiooni.
Selliste jäätmete jaoks on olemas spetsiaalsed vastuvõtupunktid!

0poiss.jpg (8926 bytes)

Ohtlikke jäätmeid ei tohi visata tavalisse prügikasti ega valada kanalisatsiooni!

Paljud esemed, mida me viskame prüginõusse, ei kõdune korralikult ja võivad põhjustada haigusi.
Kemikaalid, arstimid ja värvid, mida visatakse tavalise prügi hulka või valatakse kanalisatsiooni, saastavad keskkonda. Miski, mis on pandud purki ja siis ära visatud, võib kahjustada kedagi, kes selle purgi katki teeb. Vette visatud kilekotid või sukad vms võivad lämmatada kalu ja teisi veeloomi. 

Toidujäänused saab muuta kompostiks, siis lagunevad nad looduslikult.

Klaasi, paberi, kilekottide ja nailoni ümbertöötlemine ei aita mitte ainult säästa meie loodusvarasid (iga vanapaberist tehtud paberitonn säästab 17 puud!), vaid vähendab ka õhu ja vee reostust.

Mõtle, kuhu oma kodukohas saad viia alljärgnevad ohtlikud jäätmed!

- autodes kasutatavad vedelikud: akuvedelikud, õlid, kasutatud jahutusvedelikud, õlifiltrid jms

..............................................................................................

- akud, patareid

..............................................................................................

- katki läinud kraadiklaasid, elavhõbedalambid

..............................................................................................

- putuka- ja rotimärgid, vananenud ravimid

..............................................................................................

- värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäätmed

...............................................................................................

0poiss1.jpg (8942 bytes)

 

Harjuta ennast ja oma peret viima ohtlikke jäätmeid selleks ette nähtud kohtadesse!