PÄIKE JA TEMA TÄHTSUS LOODUSELE

 

 


Päike ja tema tähtsus loodusele

Päike on hiiglasuur ja kuum.                         

Pildil on Päike ja temast välja ulatuvad protuberantsid. Päikese läbimõõt on 109 korda suurem kui Maal, pinnatemperatuur on 60000 C ja sisemuses ulatub see 18 000 0000 C.                                                

Gaasikeras olev energia jõuab Päikese sisemusest pinnale ja sealt soojus- ja valguskiirgusena planeetideni. Päikesel on energiat tootev tuum. Päikese välimise kihi moodustavad kromosfäär ja fotosfäär. Päikese krooni moodustavad tema pinnalt eralduvad aine hulgad. Päike on meie päikesüsteemi ainuke TÄHT, ta on energiaallikas. Ilma Päikeseta poleks maakeral elu. Päikeselt jõuab Maale soojus ja valgus. Kõik puud, taimed, lilled ja loomad vajavad kasvamiseks päikesesoojust ja -valgust. Päike mõjutab Maal ka eluta looduse protsesse. Vesi aurustub päikesekiirte mõjul, päikesekiirte mõjul soojenevad ookean ja maapind. Erinev vee ja maapinna soojenemine põhjustab temperatuuri suuri erinevusi, mis toob kaasa tuule tekke. Erinev soojuse jaotus maakeral põhjustab erinevate kliima- ja loodusvööndite olemasolu. Päikese patareid soojendavad vett, kütavad maja, panevad liikuma automootori ja annavad ka elektrit.

Kõige tähtsam on rohelistes taimedes toimuv orgaanilise aine valmistamine ja sellega kaasnev hapniku tootmine ja eraldumine õhku.

 

KATSETAME!

Ülesanne 1. Mõtleme, et Maa läbimõõt on 1 sentimeeter. Kujuta ette, et peaksid joonistama sellele suurusele vastava Päikese, arvestades eelpool toodud andmeid. Kuhu Sa sellise suurusega Päikese joonistada saaks?

 

Ülesanne 2. Katseta matkal või laagris olles. Võta vaatluse alla lõke. Jälgi puude põlemist kuni süte kustumiseni.
 

Töövahendid: paberileht, kell ja joonlaud.

Töökäik ja ülesanded: Mõõda iga viie minuti järel, kui lähedale tulele Sa käe võid panna. Kirjuta tulemus tabelisse. Teiseks vii käsi tulest nii kaugele kuni veel soojust tunned, ka see pane tabelisse kirja. Jälgi ka süte värvuse muutumist põlemisel ja pane ka see tabelisse kirja.

aeg

süte värvus

cm kauguseni kuni tuleni

cm kaugusel tunnen soojust

0 minutit

 

5 minutit

10 minutit

15 minutit

20 minutit

15 minutit

30 minutit

 

Päikese soojust ja valgust peaks Maale teadlaste arvates jõudma veel vähemalt 5 miljardit aastat.

Järeldus: Mida kollasemalt ja valgemalt söed hõõguvad, seda (kõrgem/madalam) on temperatuur. Mida punakamalt söed hõõguvad, seda (madalam/kõrgem) on süte temperatuur.

 Mida ühist on lõkkes põlevatel sütel ja Päikesel?

MÕTLEME!

Ülesanne 3. Täida lüngad

Päikese energiat saab kasutada otse ja erinevatel viisidel talletatuna.

Päike meie nahka ja rikastab seda luude kasvuks vajaliku -vitamiiniga.

Rohelised taimed toodavad tänu päikese valgusele ja soojusele . Taimed on toiduks loomadele ja inimestele.

Taimede orgaanilise aine tootmisega kaasneb lisaproduktina eraldumine õhku. See gaas on meile hingamiseks väga oluline.

Puud koguvad päikesest tuleneva energia tüvedesse. Ahju küttes vabaneb , mis on osa talletunud Päikese energiast.

Päikeseenergia on nii puudesse ja puukujulistesse taimedesse kogunenud juba sadu miljoneid aastaid. Nendest on maa sees saanud energiat sisaldavad maavarad: .

Autodele, majadele on paigutatud patareid, mis toodavad ja salvestavad energiat mootori ja küttesüsteemide tööks.

Päikese ja Kuu koosmõju paneb liikuma väga suured veed ookeanis. Seda nimetatakse tõusuks ja mõõnaks ehk . Selline vee liikumine puhastab suurte jõgede suudmed setetest ja paneb tööle elektrijaamad.

Päike ookeanide vett ja maismaad. Vähehaaval jõuab see soojus tagasi meieni.

Päikese soojuse toimel maismaalt ja ookeanide pinnalt vesi, millest moodustuvad pilved. Päikeseenergia paneb maakeral vee ringlema.

Päikese soojuse ebaühtlase jaotumise tagajärjel maakeral on 7 erinevat vöödet.

Päikese soojus ja valgus aitab valmida taimede seemnetel ja .