KARKSI PÕRGUHAUD
Ülo Heinsalu

Ligi 36 m sügavuse Halliste ürgoru parempoolsel veerul, pool kilomeetrit Karksi lossivaremetest kagu pool, asub kinnivarisenud koopasuu. Siin asub keskdevoni Burtnieki lademe liivakivis Karksi Põrguhaud, mille endisaegse suuruse kohta kahjuks andmed puuduvad. Koobas olevat kinni olnud juba enne 1938. aastat. Selle kõrval on väike allikas, mis on uuristanud vana koopa kõrvale juba uue pisikese koopakese.
Põrguhaua juurde saab kõige hõlpsamini, kui minna oru pervel asuva talu juurest mööda jalgrada alla orgu. Rada kulgeb piki lisaorgu, mille suudmest vasakul asubki koopa koht. Selle juures on üks ümbruskonna suuemaid allikaid, mille tegevusest ongi varingu kõrvale moodustunud juba uus liivakivipaljand ja uus nisilaadne koobas, kuhu ei mahu veel sisse pugema.
Põrguhaua lähedal on väga palju allikaid. Nende uuristustest tekib aeg-ajalt ja kaob vanu paljandeid. Näiteks kõrval asuva lisaoru vasakpoolsel veerul punetas 1984. aastal kõrge liivapaljand, mida kümmekonna aasta eest veel ei olnud.
Vanasti oli Karksis veel teine koobas, mida hüüti Vanaks Põrguhauaks. See asunud põhjaveest uuristatud liivakivipaljandis Sokaoru parempoolsel veerul Nuiast Polli viiva teeotsa lähedal. Oru vastaskaldal oli Papi surnuaed. Samas oli kuulus Jordani allikas, kust alevirahvas hobustega vett vedas veel käesoleva sajandi algul. Ka õigeusulised käisid allikal vett pühitsemas ja toomas. Nüüd on allikas kuivanud.
Sokaorg oli rahvajutu järgi Vanapagana elupaik. J. Jung, kes tundis ümbruskonda hästi, kirjutab 1879. aastal, et "Halliste jõe oru kaldal kahe penikoorma maa pääl, s.o. Karksist kuni Vana-Karisteni on neli põrguaugu mäge. Esimene on teiselpool Karksi vana lossi ja kirikut, teine Polli mõisa all Mäkiste talu kohal, kolmas Abja mõisa ligidal   kõrtsi taga ja neljas Vana-Kariste koduorus. Nende mägede sees olevat ennemuiste vanapaganad elanud. Kui nende naised leiba olevat teinud, siis olevat Abja põrguhaua vanamoor leivalabida üle jõe Kariste koodiorgu, sealse vanapagana moori kätte visanud ja see säält jälle tagasi, kui teisel tarvis; samamoodi olevat ka Karksi ja Mäkiste vanapagana moorid üksteisele leivalabidat visanud, kui leivategu käsil, sest kahe pere peale olnud üks labidas. Nimetatud koobastest on nüüd alles vaid Mäkiste põrguhaud." Sokaoru koobast J. Jung ei nimeta. Arvatavasti ei olnud seda enam tema eluajal.

Heinsalu,Ü. Eesti NSV koopad. - Tallinn:VALGUS, 1987. - Lk. 94-95.