Siire - mõnikord jäetakse sõna, mis tegelikult kuulub järgmise rea algusesse, üksikuna eelmise rea lõppu.


Kui ema suri, isa

jäi orvuks, abituks

                H. Visnapuu

 

Inversioon - mõnikord muudetakse sõnade järjekorda.

(---)

punavat pilvelaeva

viimases valgusevihus

saadan all õhtuse taeva

klaasikilluke pihus

                                                     T. Toomet

 

Epifoor - mõnikord korratakse sõna või sõnaühendit värsside või stroofide lõpus.

 

Hirm ja võõrdumus, võõrdumus,

näljasurm ja võõrdumus toime

                    tulla, saagu mis saab

sattudes kuhu tahes

                                  P.-E. Rummo


Retooriline küsimus - ...........................................................
..................................................................................
..................................................................................