ILMI KOLLA

1. Tutvu Ilmi Kolla elulooga.

     Ilmi Kolla sündis 4. aprillil 1933. a. Pärnus töölisperekonnas. 1944 asus perekond Surju, kus Kolla lõpetas 7-klassilise kooli.
     1948 asus Ilmi Kolla õppima Pärnu L. Koidula nim. II Keskkooli. Samal aastal haigestus ta tuberkuloosi. Luuletaja viibis pikalt ravil ja püüdis jätkata õppimist. 1952. a. kevadel ja suvel töötas ta kaastöölisena "Sädeme" toimetuses. Vahepeal taganenud haigus arenes edasi ning Ilmi Kolla suri 18. detsembril 1954. aastal. Tema värsse avaldati ajalehtedes ja ajakirjades. 1957. a. ilmus postuumselt väike luulevalimik "Luuletused". Ilmi Kolla suutis
luua mitmeid püsiva väärtusega luuletusi.

2. Loe läbi I. Kolla tuntuim  luuletus "Nukrad hetked."


Nüüd värvib taevast eha purpurkuma,
ma vaatlen aknast seda loojangut.
Aed hakkab ümberringi hämarduma
ja tuulelgi ei ole enam rutt.

Seal vastu valgust tühjad oksavõred,
nüüd läigib uibu ehapaiste käes.
Ja taevas hõõgub, palavikus põleb,
ta sülle sureb sügisene päev.

Ma olen ise nagu õhtukuma,
veel tuksub minus iga verepiisk,
veel elan ma, kuid pole teada, kunas
mind hämar vaikus enesega viib.

Ma hajun varsti ja ei taastu iial,
mis sest, et igal koidul ärkab päev.
Ja kui kord kevad tuleb jälle siia,
võib-olla mina teda siis ei näe.

Ja ainult minu unistuste udu
veel lehvib nende õunapuude all,
kui kevadöö on hämaruse kudund
ja leebe taevas kumab üleval.