EESTI EMAKEEL
Karl August Hermann

Nagu kaunis heli kandlekeelest,
nagu lõokse lõksuv hääl,
nagu laulud linnu lahkest meelest,
nagu kellakõlin aasa pääl -
süda sulab, mõnul mõlgub meel -
kõlad kõrvu, Eesti emakeel.

Päev laulab. Tähtpäevaluulet koolile ja kodule. - Tallinn: PERIOODIKA, 1996. - Lk. 35.