EESTI KEELELE
Juhan Kunder

Keel! Õndsust täis ja viisirikast kõla!
Su hüüd kui kumiseva kella hääl
käib südamete sügavusse alla
ja avab lahti nagu nõia käel
sääl imeriigi salaväravaid
ja lilleaedu, kullas säravaid:
Sa äratad sääl eluvaimud üles,
nad tõstad taevariiki laulu süles.

Päev laulab. Tähtpäevaluulet koolile ja kodule. - Tallinn: PERIOODIKA, 1996. - Lk. 34.