EMAKEELE TUND
Leelo Tungal

Ütlesin:"Oh seda tundi põle mul vaja!
Eesti keelt ma ammu oskan, kulla õpetaja!
Emakeele sõnad on mul selged nigu vesi!"
Õpetaja naeratas: "Eks kaeme kahekesi!
Ütlesid, et "põle", aga ütlema peab "POLE".
Sellist sõna nagu "nigu" eesti keeles pole!
Tahvlile sa kirjutasid "süia", kuid on "SÜÜA".
Veel on sul seal "müia", aga olema peab "MÜÜA"."

"Oh!" ma hüian, "vabandage, õpetaja, HÜÜAN,
see saab selgeks, kui ma püian, tegelikult PÜÜAN!"
Õpetaja lausus: "Ole hoolas emakeeles -
see peab seisma igaühel nagu ema meeles!"

Päev laulab. Tähtpäevaluulet koolile ja kodule. - Tallinn: PERIOODIKA, 1996. - Lk.37.