Mälumängu vastused

Eesti keel

Kirjandus

Ajalugu

Eestimaa

A-tähega

Varia

Sisse-, sees- ja
seestütlev

Rahvalaulu

Mahtra

Pärnu

Abielu

Rahvaluule

Käändsõna

Värss

1632

Mänd

Astronoomia

Udu

Astmevahelduse

Hando Runnel

Küüditamine

Toiduainete-
tööstus

Abt

Hiina Rahvavabariik

Otto W. Masing

Albert Kivikas

Riigikogu valimised

Setud

Aabits

Märgi

Peakäänded

Johann V. Jannsen

24. veeb. 1918

Tallinn

Antonüüm

Mina ise

Koondlause

Fr. R. Kreutzwald

Ajalehe

Euraasia

Aforism

Isikustamine