AASTARING LOODUSES

25. märts   PAASTUMAARJAPÄEV

Paastumaarjapäeval visatakse esimene kuum kivi vette, karjalaskmisepäeval teine ja jüripäeval kolmas. (Paistu)

Maarjapäev oli naiste püha. (Kanepi)

Maarjapäävast lähäb Kihnu tüdrik lauta magama ja haug läheb ojasse. (Kihnu)

Tehti suuri kooke, et kapsta lehe suured kasvavad. Saiapätse tehti ka, et kapsapääd suured kasvavad. (Kanepi)

Kes Maarja kuulutamise päeval munna joob, see saap kõik aastaaig väega ilus olema. (Vastseliina)