Universumi tekkimise lugu

Järjesta sündmused lohistamise teel ajaliselt õiges järjekorras. Alusta kõige varasemast.