Pildijaoskonna kasutusjuhend

Mängija näeb ekraanil küsimusi koos piltidega ja nende all õigeid ja valesid vastuseid. Mängija peab hiirega lohistama õiged vastused küsimuste järel olevatesse kastidesse.

Kui mängija vastus oli õige, muutub kast roheliseks ja vastus jääb paigale.

Kui mängija vastus oli vale, siis hüppab vastus väljakule tagasi.

Kui mängija on kõik õiged vastused leidnud ja paika pannud, siis lööb arvuti ette uue grupi küsimusi.

Harjutus lõpeb siis, kui kõik küsimused on vastatud või ajalimiit on läbi (tavaliselt on see 2 minutit).

Mida kiiremini mängija vastused leiab, seda rohkem punkte ta teenib. Valed vastused võtavat teatud arvu punkte maha.