„Sorteerija“ kasutusjuhend

Näed ekraanil mitut kogumiskasti, kuhu tuleb sorteerida väljakul olevad sõnad. Sorteerimiseks on teemad kastide pealkirjadena ette antud.

Vajuta kasti peale ja siis vajuta hiirega sõnale, mis vastavasse kasti sobib. Sõna hüppab kasti ja jääb sinna pidama. Kui vastus oli vale, siis hakkab sõna punaselt vilkuma ning hüppab väljakule tagasi.

Kui kõik valikud on õigesti tehtud, siis tuleb ette uus grupp sõnu, mida tuleb sorteerida.