Onkontide arv Sooritatud onkontide arv
1. klass Muu aine 4 608

Eesti keel 35 5561

Loodusõpetus 20 3816

Matemaatika 43 7174


102 17159
2. klass Eesti keel 23 9233

Loodusõpetus 24 6753

Matemaatika 34 9532


81 25518
3. klass Eesti keel 15 7302

Inglise keel 26 2515

Loodusõpetus 9 3568

Matemaatika 35 9271


85 22656
4. klass Eesti keel 15 4268

Inglise keel 13 1468

Loodusõpetus 8 2049

Matemaatika 25 5164


61 12949
5. klass Eesti keel 7 1132

Inglise keel 9 601

Loodusõpetus 1 194

Matemaatika 20 4714

Vene keel 2 71


39 6712
6. klass Eesti keel 7 779

Inglise keel 10 483

Loodusõpetus 1 123

Matemaatika 14 4203

Vene keel 7 151


39 5739
7. klass Ajalugu 3 6

Eesti keel 11 232

Inglise keel 5 388

Matemaatika 11 1647

Vene keel 5 46


35 2319
8. klass Eesti keel 2 32

Inglise keel 4 218

Matemaatika 13 1866

Vene keel 1 5


20 2558
9. klass Eesti keel 5 272

Inglise keel 5 499

Matemaatika 9 915


19 1686

Arvutiõpetus 7 1381

Lugemistestid 19 304
Kokku
507 98981

Viktoriinid 36 6687
KÕIK KOKKU
543 105668