KONSTANTIN TÜRNPU

                                 (1865-1927)

 

Konstantin Türnpu sündis 13.augustil 1865.a. Harjumaal Klooga mõisa meierei pojana. Juba enne kooli armastas ta mängida viiulit, mille isa oli talle ostnud. 1871.a. kolis nende perekond Sauele ning noor K.Türnpu hakkas käima kohalikus külakoolis. Õpetaja J.Pikka arendas K.Türnpu muusikalisi andeid edasi ja andis talle esimest orelimänguõpetust. 8-aastaselt täitis poiss organisti kohuseid. 9-aastaselt jätkas K.Türnpu õpinguid Tallinnas saksakeelses alg-ja kreisikoolis ning muusika alal Toomkiriku organisti F.Reinicke juures. Ta laulis ka kooli looris, kus vahel usaldati talle dirigeerimine. Pärast kreisikooli lõpetamist 1884.a. kutsuti K.Türnpu juhatama “Lootuse” seltsi meeskoori, kelle ta tõstis väljapaistvale kunstilisele tasemele. Töötades kooridega ja õppides iseseisvalt, ei loobunud ta püüdlustest professionaalsele muusikalisele haridusele. Tema eeskujuks oli Johannes Kappel. 1886.a. sooritas K.Türnpu eksami Peterburi konservatooriumi L.Homiliuse oreliklassi. Tema õppejõududeks olid veel J.Johannsen kompositsiooni, K.Czerny klaveri ja T.Sacchetti muusika ajaloo alal. 1891.a. lõpetas K.Türnpu Peterburi konservatooriumi ja sõitis siis Saksamaale, et ennast koorijuhtimise alal täiendada. 1982.a. alates oli K.Türnpu elukohaks Tallinn. Ta sai koha Niguliste kirikusse organistiks ja saksa gümnaasiumi lauluõpetajaks. Mõne aja pärast hakkas K.Türnpu juhatama ka Niguliste segakoori ja saksa meeskoori “Revalier Liedertafel”. “Revalier Liedertafeli” kooriga sooritas ta ringreise Eesti linnadesse kui ka Riiga, Peterburi, Berliini ja mujale ning pälvis igal pool kiitust. Niguliste koguduse segakoori kontserdid olid Tallinnas silmapaistvateks sündmusteks. 1916.a. sai ta vastasutatud Tallinna Meestelaulu Seltsi koorijuhiks. Ta võttis TMS-I repertuaari eesti ja välismaa klassikute parimaid teoseid, eriti armastas ta soome komponistide kooriloomingut. K.Türnpu oli koorijuhina äärmiselt nõudlik nii enda kui ka lauljate vastu. Ta pidas oluliseks kollektiiviga käitumise oskust, mis on tegeliku kooritöö peamiseks aluseks. Suurt tähelepanu pööras ta sellele, et esitajad mõistaksid luuletaja ja helilooja kavatsusi. Maestro oskas lauljaid oma temperamendiga sütitada. 1921.a. organiseeriti tema initsiatiivil Eesti Lauljate Liit. Kutseline muusik ja tunnustatud dirigent seisis üldjuhtide puldis Pärnu laulupeol 1901.a., V, VI ja VIII üldlaulupeol. Ta tõi laulupidudele kaasa professionaalse nõudlikkuse. Ta ei leppinud peaproovil ainult laulude läbilaulmisega, vaid hakkas neid viimistlema. 1922.a.  jäi ta raskekujulisse kopsupõletikku, mille tagajärjel Konstantin Türnpu suri 16.aprillil 1927.aastal. Konstantin Türnpu oli andekas organist, suurte võimetega koorijuht, muusikaõpetaja ja helilooja, koorilaulude meister.

KONSTANTIN TÜRNPU LOOMING.

 

Konstantin Türnpu muusikaline pärand koosneb umbes 60 koorilaulust ja mõnest soololaulust. K.Türnpu helilooming jaguneb kahte sisuliselt erinevasse perioodi. Esimene periood hõlmab XIX aastasaja lõpukümnendit ja sajandivahetust. Sellel perioodil kirjutatud laulud on põhiliselt lüürilised ning saksa hilisromantismi mõjulised. Trükivalgust nägi esimesena “Kuldne”(M.I.Eiseni tekst) A.Hermanni “Laulu ja mängu lehe” 1888.a. mainumbris. Teine periood algas lauluga “Mu isamaa nad olid matnud”(L.Koidula tekst), mis oli kirjutatud 1916.a. TM Seltsile talurahvaseaduste 100.aastapäeva tähistamiseks. Selle perioodi looming on dramaatiline, kontrastikas ja karge, peamiselt isamaa-ja loodusaineline. Erilist tähelepanu on pööratud teksti mõttevarjundite vahendamisele. K.Türnpu  laulud on rikkad polüfoonia ning harmooniliste kõlavärvide poolest.

 

TEOSED.

 

Koorimuusika:

      *Laulud “Lauluke”(A.Haava), “Meil aiaäärne tänavas”(L.Koidula), “Troost”(“Kalevipoeg”), “Talvine õhtu”(V.Ridala) jt.

Vokaalkammermuusika:

      *Soololaulud “Tasa, tasa”(A.Haava), “Üksainus kord”(A.Haava), “Üürike”(L.Koidula), “All hauas”(A.Haava).

 

KASUTATUD KIRJANDUS.

 

*Eesti muusikaI

*Eesti muusika biograafiline leksikon

*Eesti heliloojad ja muusikateadlased

*Google otsing

 

 

EVELIN VIKS