Gruusia (Georgia)

Pindala: 69 700 km2

Rahvaarv: 5 435 000

Pealinn: Thbilisi

Keeled: gruusia (riigikeel), vene, abhaasi, osseedi

Rahaühik: lari

President: Mihhail Saakašvili

Iseseisvus: 26. mai 1918 (kuulutati välja Gruusia Demokraatlik Vabariik); 9. aprill 1990 (taastati iseseisvus Nõukogude Liidust)

Riigihümn: Dideba zetsith Kurtheuls

Gruusia naabrid: Venemaa, Aserbaid┼żaan, Armeenia, Türgi

 

Juba vanadele kreeklastele tuntud müütilisel maal Georgial ehk Gruusial õnnestus hiljuti taastada oma sõltumatus. Ent esimestel iseseisvusaastatel toimusid seal suured vapustused.

Suur-Kaukasuse ahelikest lõunas asetseva Georgia ehk türgi- ja venepäraselt Gruusia (omakeeles Sakharthvelo) pinnamood on enamjaolt mägine; Musta mere ääres kulgeb madalikuala. Riigi põhjapiiril asetsev kõrgeim mäetipp Šhara on 5068 meetrit kõrge. Pikimad jõed on Türgist lähtuv ja Kaspia merre suubuv Kura ja Kolhethi (Kolchise) madalikku veestav Rioni, mis viib oma veed Musta merre. Rannikul valitseb lähistroopiline kliima, mägisel sisemaal aga karmim, mandriline kliima. Üle kolmandiku territooriumist on kaetud metsadega, mis kasvab rohkem mägedes. Madalamaid alasid kasutatakse rohkem põllumaadena.

70% rahvastikust moodustavad kaukaasia keelkonda kuuluvad õigeusklikud grusiinid. Muudest rahvustest on enamuses armeenlased, venelased ja aserid ning piirkonniti osseedid ja abhaasid. Natuke üle poole rahvastikust elab linnades, millest suurim on pealinn Thbilisi 1 268 000 elanikuga.

Sõjaline traditsioon

Grusiinid (omakeeli kharthvelebi) on tuntud oma sõdalaskuulsuse ja -oskuste poolest. See on kahtlemata jätnud maale kurva ajaloopärandi. Aga just seesama sõdalase vaim tegi 1991. aastal taas võimalikuks välja kuulutada iseseisvus. Kahjuks tekkisid kohe vaenurühmituste vahel erimeelsused ja maad haaras kodusõda. Sel ajal kui liidrid võitlesid võimu pärast, elas mitu piirkonda peaaegu omaette ja mõned neist; Abhaasia ja Lõuna-Osseetia, näitasid jõuliselt oma tahet riigist täiesti eralduda.

Mida Gruusia toodab?

Kasutatud kirjandus

  1. AXIS Geograafia entsüklopeedia
  2. http://et.wikipedia.org/wiki/Gruusia
  3. http://images.allrefer.com/reference/world/flag-images/georgia-flag.gif