A-tähe lugu

 

Agar Anne Aasmaa Adaverest armastab aabitsat, ananassi. Alguses Anne armastas aulat, aga astus aulasse – armus aabitsasse. Ananassiga aabits aknal ahvatles Annet. Anne augustas aabitsat armumiseni. Annika astus aulasse. Anne avas augulise aabitsa. Anne, Annika astusid aulast arvutiklassi. Aprillis andis Aadu Annele, Annikale ananassidega aabitsad. Auguline aabits aknal anti arvutiklassi.

 

E-tähe lugu

 

Elevant Eedi elab ema Evega Elvas. Eedi eelistab Eestit Egiptusele. Enamus elevante elavad Egiptuses. Eedi, Eve esinevad esmaspäeviti Egiptuses, Eestis eriliste etendustega. Ega Eedi emaga eriti Egiptuses esinegi. Eriti eelistavad Eedi, Eve Elvas esineda. Enamus etendusi esitavad Elvas. Eestis esitavad Eedi, Eve etendusi eeslitega, Egiptuses Egiptuse elevantidega.

 

H-tähe lugu

 

Hall hiir Hille hiilis hingedepäeva hommikul heeringavargile. Hille haaras hõbelusika. Hiir harjas hoolikalt hambaid. Hille hambad helendasid harjamisest. Hille haaras hundilt hõbelusikale heeringat. Hille haistis hundi haaramist. Hunt haaras Hille hammastest. Hille hammustas hunti. Hall hunt halas.

 

I-tähe lugu

 

Iga ilves istutab istikuid. Iseseisev ilves Ivi istutas Inglismaale ilusad istikud. Ilves Inga istutas India idarannikule istikud. Istikud istutatud istub Inga igavledes idarannikule. Inimesed imetlevad ilveste istutatud istikuid. Iseseisvuspäeval istutab inimene Inna Igapõld Iirimaalt istikuid.

 

J-tähe lugu

 

Jänes Juta joonistab jalgratast ja järab jäätist. Jaana joonistab jäätist ja Jarmo jänest. Juta jagab jäätist Jaanale ja Jarmole. Jarmo järab jäätunud jäätist. Jarmo jahmatab jäätunud jäätist jälgides. Julge Jaan jookseb järvejääl. Juta jahmatab Jaani jooksust. Juta jookseb Jaani juurde. Jaan joonistab jääle Juta. Juunis jooksevad jänesed Juta, Jarmo, Jaana ja Jaan jälle.

 

K-tähe lugu

 

Kärdla kooli kuuendas klassis käivad kolm Kallet – Kalle Kuusik, Kalle Kaasik, Kalle Kannike. Kui Kalled kohtusid, karjusid Kalled koos kõvasti. Kui Kalle Kaasik Kalle Kuusiku kannale komistas, kisendas Kalle Kannike kõvasti. Kalle Kannikese kuue-aastane kukk karjub kolmapäeviti: „Kikkerikii!“. Kisendamisega kamandab kukk Kalle kooli. Kalle Kaasiku kamandab kooli kass, kuid Kalle Kuusikut keegi.

 

L-tähe lugu

 

Lastekaitsepäeval laulis lilla leevike Laura lendoravale laulu. Laisk lammas Linda laiskles. Laupäeval laiskles Laura laisa lamba Lindaga. Leinapäeval lõõritas Laura liblikale leinalaulu. Lapsed laulsid laulutunnis leevikese laulu. Laura laulis lastega laulu. Lahked lapsed lubasid Laural laulutunniga liituda.

 

M-tähe lugu

 

Maarjapäeval mängisin ma Maarjaga mõningaid mänge. Me mängisime meeletult malet. Meile meeldib malet mängida. Martin maletab mõnikord meiega.  Meie meelest male meeldib Martinile. Maarjapäeval meelitas Martin Maarjat. Mõnikord meelitab Martin mindki. Mulle, Maarjale, Martinile maitseb martsipan.

 

N-tähe lugu

 

Naima naerab neljapäeviti. Nelja-aastane Naima neelas neljapäeval niidi. Naima naeris. Naima naeris neljapäeval nohuga. Novembris Naima nuuskas. Naima naeris. Naima naermisest naerab Niinagi. 1. novembril nõudis Niina Naimalt naermist. Naima naeriski.

 

O-tähe lugu

 

Osava orava Osvaldi onu Olli on originaalne. Osvald on okkaline, onu oraline. Olli ostis Osvaldile odava okassea. Okasiga osutus okkaliseks. Osvaldi okassiga oli omapärane. Osvald ostis Ollile oranzi ostukäru. Olli ostis ostukäruga odavaid oste. Oktoobris ostis Olli oina, oliivi, omletti.

 

P-tähe lugu

 

Pühapäeviti praeb Pille pannil palju pannkooke. Pippe poeg Paul pigistab pannkoogimoosi pannkookidele, poolitab pannkoogid. Pärastlõunal päevitavad Pille, Paul paljajalu. Pärast poole proovib Paul pääsukeselt porilaulu paluda. Pille patsutab Pauli. Paul, Pille pikutavad patjadel.

 

R-tähe lugu

 

Range Riina roolib rohelist rongi. Reedeti roolib Riina rahvarohket rongi. Raul ronib rohkelt ratastel. Raul ruttab rongijaamas Riina rongile. Riina rõõmustab Raulist. Riina roolib rongi raekotta. Rongi rattad ragisevad. Raul riietub rohelisse. Riina ruttab raadiot rabama. Raadio ragiseb. Riina, Raul ruttavad raekotta. Raekoja restoraan rahustab Riinat, Rauli.

 

S-tähe lugu

 

Siil Siiri sosistab susile salajuttu: „See salakaval sokk sarnaneb sisalikule.“ Susi sööb saia. „Segi!“, sosistab ta. „Sokk sööb saia, sisalik seeni, sokk suusatab, sisalik surfab!“ Siiri salvab susi selga. „Sähh sulle“, sosistab Siiri.