Emakeele riigieksami - lõpukirjandite teemad 1996-2007

 

2007

Eesti mured on ka minu mured

Kirjutatud ja kirjutamata seadustest

Haridus – kas vahend või eesmärk?

Kõigel on hind, aga vähesel väärtus

Mida suudab avalik arvamus?

«Lõbusalt saeb inimkond oksa, millel ta istub.» (Mati Unt)

Kunstiteosed, mis on muutnud mu ellusuhtumist

Meedia noore põlvkonna kujundajana

Rahvusriigi võimalikkusest 21. sajandil

«Meie suurim ja hiilgavaim meistritöö on õigesti elatud elu.» (Michel de Montaigne)

2006

«Meist igaühest sõltub Eesti püsimine.» (Lennart Meri)

Religiooni osa kultuuris

Eneseteostus ja selle hind

Inimesed, keda on raske mõista

«Üksteisest pimesi me mööda käime...» (Marie Under)

Rohelise mõtteviisi poolt ja vastu

Mõttematk ühe kirjandusteose probleemidesse

Elame infoajastul. Kuhu edasi?

Suurte ja väikeste riikide poliitika

Rikas elu, vaene elu

2005

"Otsida iseend tahan siit sellest maast." (Ellen Niit)

"Meile on palju antud – ikka oleme nõutud." (Juhan Viiding)

Mõttest sünnib tegu, tegudest saatus

"Seal, kus on suur armastus, sünnib alati imesid." (Willa Cather)

Rahvas teab!?

Eestlane ja meri

"Kunst täiendab elu: ta annab seda, millest elus puudu." (Anton Hansen Tammsaare)

Meedia juhib ja mõjutab meie elu

Rahvussuhetest 21. sajandil

Sport kui elustiil

2004

Eestlane – kes ta on?

“Informatsioon on kaasaegse maailma religioon.” (David Lodge)

Iga valik suleb mõne ukse

Inimene on rohkem oma aja kui oma isa nägu

“Tragöödiad toidavad rahva eneseteadvust.” (Artur Alliksaar)

Loodus teab paremini...

“Kirjandus on retk tõe leidmiseks.” (Gustav Janouch)

Meedia annab, meedia võtab

Riigipiirist ja piiririigist

Sport – mille nimel ja kelle jaoks?

2003

"Otsige iseendas ja te leiate kõik." (Johann Wolfgang von Goethe)

Keel kui ühendaja ja eraldaja

Ajakirjaniku roll ja vastutus ühiskonnas

Kergem on lammutada kui luua

Väikerahvas tuleviku Euroopas

Tänapäeva inimese jumalad

Kunsti kestvuse saladus

"Ilus ja hirmus on inime ..." (Friedebert Tuglas)

Rahvusliku ühtekuuluvuse vajalikkus

Eesti maailmakaardil

2002

21. sajand – mõttemallide muutja

Inimene siseheitluses hea ja kurja vahel

Piirid meis ja meie ümber

Elu tegelikest ja näilistest väärtustest

Kunst – kas müütide looja või lõhkuja

Soorollid muutuvas maailmas

Virtuaalmaailma võlu ja viletsus

Isamaalisus enne ja nüüd

Tee Idast Läände on kahesuunaline

Ajalugu on suur õpetaja

2001

Õppides loon ennast

“Sõnal on musttuhat palet.” (Ain Kaalep)

Üksi inimeste seas

“Ootaja ootab enamasti asjata.  Tuleb ise otsida, et midagi leida.” (Karl Ristikivi)

Enesepettuse õppetunnid

“Mis see on, mis ärkvel hoiab hinge? (Doris Kareva)

Mina tahan, mina võin, mina pean...

“Ainult tegu üksinda tõendab armastuse jõudu.” (Johann Wolfgang Goethe)

“Sugupõlvede sammud saatmas mu taldade teed...” (Ellen Niit)

Mats alati on tubli mees

2000

Ajad muutuvad - inimloomus jääb samaks (eesti kirjanduse põhjal)
Eestlase põikpäisus ja isekus (vabalt valitud eesti kirjaniku loomingu põhjal)
Inimene 20. sajandi piirsituatsioonides (kirjanduse põhjal)
"Mõistusel on väärtus ainult armastuse teenistuses" (Antoine de Saint-Exupéry)
Kunstis on sügavam kurbus ja ülevam rõõm
Saastatud keskkond on saastatud mõtlemise vili
Mis on sõdade sõnum?
Mõtelda oma peaga, see tähendab riskida
Tolerantsus enda ja teiste suhtes

Ilus õun, uss sees

1999
Mida on klassikalisel kirjandusel öelda tänapäeva lugejale?
Kuradi mitu nägu (Goethe, Bulgakovi ja/või Tammsaare teoste põhjal)
Eestlane ilukirjanduse peeglis
Mis on minu tarkusteraamat?
Ajalool on sõlm sees
Veart maa
Rahatäht, taevatäht, kirjatäht
"Suur aeg nõuab suuri inimesi." J. Hazek
Eneseusk ja eneseteostus
Paremasse homsesse viivad meid...(õpilane lõpetab teema)

1998

Vaidlen autoriga (vabalt valitud kirjaniku teose või loomingu põhjal)
Väärtused, mille eest on makstud eluga (väliskirjanduse põhjal)
Naine mehe kõrval (Tammsaare loomingu põhjal)
Kas valida Fausti või Hamleti tee?
"Mis on see inimese osa laias ilmas?" Juhan Viiding
"Üht hüvelist riiki hoiavad püsti neli voorust: tarkus, mehisus, mõõdukus ja õiglus" Platon
Eurointegratsioon ja rahvuslik identiteet
Kaunid ideaalid, karm tegelikkus
Eestluse elujõu allikad
Kunst - kellele ja milleks?

1997

"Astusin lihtsate asjade juurde, toetusin lihtsale heale" (Debora Vaarandi) (eesti luule põhjal) 
Aeg ja inimene (ühe kirjaniku loomingu põhjal) 
Probleeme eesti kaasaegses proosas 

Inimene on saladus (väliskirjanduse põhjal) 
Kunsti kaudu avardub minu maailm 
Ajakirjandus ühiskonna mõjutajana
Oleme muutuste kiirteel 
Üle kriisi läheb sild 
"Mida kaugemal tulevik on, seda kaunim ta näib" (Murphy seadus) 
Aukartus elu ees

1996

Armastus, elu ja surm (vabalt valitud kirjaniku, kunstniku või muusiku loomingu põhjal)

Isamaa luuletaja pilgu läbi (eesti kirjanduse põhjal)

Kaks tegelast, kaks erinevat elukäsitlust (vabalt valitud teose või teoste põhjal)

“Kiri algab kirikust, rahvas algab raamatust” (Hando Runnel)

Euroopa ristteel

Vabadus kui tunnetatud kohustus

Arvutimaailma ahtrus ja avarus

Sport - kultuuri osa (100 aastat kaasaegseid olümpiamänge)

Kõik müügiks?

Rahu ja sõda

 

Kasutatud allikad:

http://www.ekk.edu.ee/riigieksamid/index.html

http://www.postimees.ee/180405/otsing.php

http://www.postimees.ee/160407/esileht/siseuudised/255357.php