ARVUD 11 - 20
4. Vaata, seleta ja kirjuta.
Pille toob hülgele 10 kala.
Mart toob 1  suure kala
Mitu kala hüljes saab?
1
0
+
 
1
=
1
1
Loen : ÜKSTEIST
10 kala ja 2 kala
  
             
10 ja 3 kala
  
               
10 ja 4 kala
  
               
10 ja 5
 
               
10 ja 6
  
               
10 ja 7
  
               
10 ja 8
  
               
10 ja 9
  
               
10 ja 10
  
               
5. Ühenda joone abil. 6. Leia ühelised ja 
kümnelised
 
K
Ü
15
1
5
13
 
 
17
 
 
16
 
 
20
 
 
8
 
 
11
 
 
4
 
 
19
 
 
14
 
 
7
 
 
10