4. a) Kirjuta välja sõnad, milles mõni täishäälik on kirjutatud kahe tähega.

Kuuse kuub on sikiline,          .........................................

männil siki-sakiline.            ............................................

Kase särk on valgest tohust,     ......................................

nurmel rohelisest rohust,           ......................................
   
põllu mantel mustast mullast,   .......................................

päikesel on puhtast kullast.        .....................................

Kassi püksid triibulised,            .......................................
 
põrsa sokid kriimulised.            .......................................

        Heljo Mänd
 

b) Nende sõnade seas on üks sõna, milles täishäälik kõlab eriti pikalt - ülipikalt.       ........................................

5. Paiguta sõnad tabelisse.                  
suus, sööb, uurib, triibud, põõsastes, meelega  

Täishäälik on pikk Täishäälik on ülipikk
   
   
   

6. Moodusta iga eelmises harjutuses antud sõnaga lause.