6. Arvuta.
 Lahenda mõistatus.
 
30
40
50
60
O
A
E
M
70
80
90
100
A
D
L
H
100 -10 =......
40 +30 = .......
50 +50 = .......
70 - 20 = .......
50 +10 = .......
80 - 30 = .......
 
 
 
 
 
 
70 + 20 = ......
50 -  20 = ......
80 -  50 = ......
40 + 20 = ......
70 -  30 = ......
80 -  40 = ......
10 + 40 = ......
90 -  10 = ......
90 -  50 = ......
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Koosta tekstülesandeid ja arvuta.
8. Võrdle ( <,>,= ). Arvud saad eelmisest ülesandest.
 
 
Tiina
 
 
 
 
 
Terje
 
 
 
 
Ott
 
 
 
 
 
Kalle
 
 
 
 
Siim
 
 
 
 
 
Ott
 
 
 
 
Kalle
 
 
 
 
 
Tiina
 
 
 
 
Terje
 
 
 
 
 
Kalle
 
 
 
 
Taavi
 
 
 
 
 
Siim