Erinevad nokad
 
     Sinu loomaaias elab ka palju linde. Mida nemad söövad?
     Lindudel ei ole hambaid. Söömisel kasutavad nad nokka.
 
1. Vaata kui palju isemoodi nokki on lindudel! 
   Jutusta, mida need linnud söövad?
2. Kleebi pesupulga külge kaks jäätisepulka! Nii saad pika noka.
3. Kas saad oma nokaga seemneid kätte?