4. Õpetaja loeb selle jutu ette. Kuula hoolega ja vasta jutu põhjal küsimustele.         

                                Linnud lendasid sööklasse
                                                           Eino Tali järgi
                                             I

     Rähn põristas kuivanud kuuseoksa. Porr sibas vilkalt pehkinud kännul ringi. Puukoristaja ronis, pea alaspidi, mööda männitüve, nii et krobeline koor krabises. Vurinal lendas männi alla lumele tutt-tihane. 
     Tihane sädistas: "Porr ja puukoristaja - tsitsi- ürr! Kas otsite puulõhedesse ja koorepragudesse pugenud putukaid? Seal nad on, kuid kätte ei saa! Külm on kõik lõhed ja praod jääkorraga katnud. Nälg varuks! Nii me kevadeni vastu ei pea. Parem lendame külasse söögipoolist otsima - tsitsi-ürr!"
     Tutt- tihase kutset kuulsid ka teised linnud. Ees tihased, teised linnud järel, lennati küla poole. 
     Ennu õuel oli lindude söökla. Sinna see tihasesalk lendaski.
     Kuuseoksal nööri otsas rippus pekitükk. 
     Vahtra madalama oksa küljes oli toidulaud. 
     Kase küljes oli päris automaatsöötja. 
     Aiapostil asus toidumaja. 
     Need olid Ennu enda meisterdatud. Muidugi vanaisa õpetas ja aitas tublisti kaasa.