Kalatiik on keema läinud!
     Ühel kevadisel päeval märkad, et tiigivesi on keema läinud.
     Kaldaäärses vees krooksuvad konnad. 
Kõrkjates löövad lupsu kalad.
Kevadeti algab kaladel ja konnadel kudemisaeg.

     Emasloomad munevad vette palju väikseid marjaterasid, millele isasloomad seemet peale lasevad. Igas marjateras hakkab sooja päikese käes kasvama elu.
 

     Kalamarjast arenevad kalamaimud.
     Nad ujuvad vilkalt veetaimede vahel. 
     Maimude elu on alatasa ohus. Ainult üksikutest kasvavad lõpuks suured kalad.
     Konnakudust arenevad kullesed. 
     Kullesed on nagu väiksed kalad. Neil pole jalgu ja nad hingavad lõpustega.
     Varsti aga kasvavad kullestele jalad ja saba kaob. 
     Kullesest areneb väike konn, kes alustab oma elu kuival maal.

1. Miks konni nimetatakse kahepaikseteks?
.....................................................................................

2. Igas reas on üks viga. Leia see ja paranda. 
    Kirjuta see sõna õigesti sama rea lõppu.

    Konn luku pidas pilliloost,  ...............................
    tal pill oli tehtud piliroost.  ...............................
    Kui õhtul õtsus pilliroog,  ...............................
    sis konnal unus jook ja roog. ...............................
    Ja võtis pilli suhu ta,   ...............................
    et visikest sealt puhuda.  ...............................