KONNA KODU        Erika Esop
"Väike konn,
väike konn,
ütle, kus su kodu on?“
"Minu kodu märjas soos,
tuulevaikses pilliroos,
haljendava heina sees,
rohelises tiigivees.“
 
3. Muuda esimest tähte ja kirjuta joonele uus sõna.

konn - tonn       soos - ...............       vees - ................

siil - ............      kool - ................      pea - .................

Paranda vead:
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................