Elus või elutu ?
 
     Maailmas on palju erinevaid asju. Mõned neist on elusad, teised elutud.
     Taevas liiguvad pilved. 
Mõnikord keerlevad õhus 
lumehelbed. 
     Mida rohkem sajab lund, 
seda kõrgemaks kasvavad 
lumehanged õuel.
     Sulailm kasvatab pikemaks
purikad räästas.

Paljud asjad, mida sa akna taga näed, liiguvad ja kasvavad. Sellele vaatamata on nad elutud.

ELUTUD ASJAD EI SÖÖ, EI KASVA EGA LIIGU  ISEENESEST. NEIL POLE JÄRGLASI.

     Praegu seisavad puud akna taga raagus.
     Peagi aga sahisevad puuokstel lehed, puhkevad õied ja küpsevad viljad. 
Suvel on puud koduks
 linnupoegadele ja putukatele.

Taimed ja loomad on elusad. Nad liiguvad, kasvavad, toituvad ja neil on järglased.

 NEED, KES SÖÖVAD, KASVAVAD JA LIIGUVAD ISE ON ELUSAD. 
NEIL ON JÄRGLASED.
1. Milliseid elusaid ja elutuid asju on sinu ümber?
Elusad on .....................................................................
......................................................................................
Elutud on .......................................................................
........................................................................................