5.Kirjuta puuduvad arvud.
 
  11 12    
    16 17  
14 15      
      15 16
16 17      
    18 19  
 
6. Värvi  ÜHEKOHALISED ARVUD  siniseks  ja
              KAHEKOHALISED ARVUD  roheliseks.
 

Kas nende piltide kohta saab küsida kes? või mis?
 
7. Harjuta ilusate arvude kirjutamist.

neliteist
   
   
   
   
   
   
   
   
   
seitseteist
   
   
   
   
   
   
   
   
   
üksteist
   
   
   
   
   
   
   
   
   
viisteist
   
   
   
   
   
   
   
   
   
kaheksateist
   
   
   
   
   
   
   
   
   
kolmteist
   
   
   
   
   
   
   
   
   
üheksateist
   
   
   
   
   
   
   
   
   
kuusteist
   
   
   
   
   
   
   
   
   
kakskümmend
   
   
   
   
   
   
   
   
   
kaksteist