PAARIS -  JA  PAARITUD  ARVUD  KUNI  20
 
3. Kirjuta puuduvad arvud.
1 2 3   5     8 9  
  12   14   16   18   20
Värvi  PAARISARVUD  punaseks. 
Värvi PAARITUD ARVUD siniseks.
Paarisarvud on : 2, .... , .... , .... , .... , ...., .... , ...., ...., .....
Paaritud arvud on : 1 , ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., .....
4.  Joonista 3 kujundit, milles on 
paarisarv ruute
 

paaritu arv ruute
 
 
 

 

5. Milline arv ei sobi teiste hulka?  Miks? 
 
11      7
9
14      19
14     8
7
6       20
6       13 
12
10       18
9      15
18
11        5
20     10
4
16       9

6. Arvuta. Kui vastuseks on paarisarv, kirjuta see elus asjale  ja kui vastuseks on paaritu arv, kirjuta see eluta asjale.

4 + 6 = .....        10 + 4 = .....
7 -  2 = .....        10 + 7 = .....
3 + 3 = ......       10 + 1 = .....
9 -  4 = ......       10 + 2 = .....
6 -  1 = ......       10 + 9 = .....
7 + 3 = ......       10 + 5 = .....
2 + 5 = ......       10 + 3 = .....
8 -  6 = ......       10 + 8 = .....
Kes jäi üle? .......................  Mis jäi üle? .........................