Loomade kehaosad
 
          Loodus on hoolitsenud loomade eest, andes neile erineva väljanägemise.
1. Millised kehaosad on ahvil? 
    Kirjuta iga kehaosa juurde õige nimetus!

IGAL KEHAOSAL ON OMA ÜLESANNE.
Mida teevad loomad peaga? ........................................

Pea küljes on ...............................................................

.....................................................................................
 
Milleks on vaja silmi? ....................................................

Mida teevad loomad kõrvadega? ..................................

Milleks on suu? ............................................................

Milleks on vaja nina?  ...................................................

Liikumiseks on loomadel ..............................................

Kehas asuvad looma eluks vajalikud süda, kopsud ja sooled.