JÄRJESTAMINE JA VÕRDLEMINE 20 PIIRES
 
1. Leia ja joonista.
 
 
11
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
 
14
 
 
 
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
 
 
18
 
 
 
19
 
 
 
20